Reklama

Ubóstwo w Polsce. Ile osób nie może zapewnić sobie godnego poziomu życia?

Zagrożenie ubóstwem w Polsce
Ubóstwo i wykluczenie społeczne to problemy, które dotykają wiele krajów na całym świecie, w tym także Polskę. W ostatnich latach wiele instytucji, zarówno rządowych, jak i międzynarodowych, dokładało starań, aby zmniejszyć wskaźniki ubóstwa i wykluczenia społecznego w regionie.

  • Zasięg ubóstwa skrajnego w Polsce wyniósł 4,7%, co stanowi ok. 1,8 miliona osób.
  • W Polsce 15,9% osób jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, czyli prawie 5,8 miliona Polaków nie ma wystarczających dochodów i zasobów do zapewnienia sobie godnego poziomu życia.
  • Wskaźnik zagrożenia ubóstwem w Polsce jest jednym z najniższych w Europie.


Ubóstwo w Polsce

W ciągu ostatnich kilku dekad Polska przeszła ogromne zmiany. Od upadku komunizmu w 1989 roku kraj przeszedł transformację polityczną i gospodarczą, co doprowadziło do wzrostu gospodarczego i poprawy standardu życia wielu obywateli. Jednak pomimo tych pozytywnych zmian, problem ubóstwa w Polsce nadal istnieje. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2022 roku, zasięg ubóstwa skrajnego w gospodarstwach domowych wynosił 4,7%, co stanowiło około 1,8 miliona osób. To liczba, która nie może być ignorowana.

Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce. Jednym z głównych czynników jest nierówność społeczno-ekonomiczna. Pomimo wzrostu gospodarczego, niektóre grupy społeczeństwa wciąż nie czerpią korzyści z tej poprawy. Młodzi ludzie, osoby starsze, osoby niepełnosprawne oraz mieszkańcy obszarów wiejskich często mają ograniczony dostęp do edukacji, pracy i opieki zdrowotnej.

Bezrobocie i niska płaca również stanowią istotne wyzwania. Pomimo że stopa bezrobocia w Polsce była stosunkowo niska w porównaniu do innych krajów europejskich, wiele miejsc pracy oferuje niskie wynagrodzenie, co sprawia, że trudno jest utrzymać się z zarobków.


Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce

Według danych Eurostat z 2022 roku, w Polsce 15,9% osób jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, co jest niższą wartością niż średnia dla Unii Europejskiej. To oznacza, że prawie 5,8 miliona Polaków nie ma wystarczających dochodów i zasobów do zapewnienia sobie godnego poziomu życia.

Odsetek osób w Polsce zagrożonych ubóstwem z roku na rok jest coraz niższy.

Wykres pokazuje ile osób w Polsce jest zagrożone ubóstwem
Odsetek osób w Polsce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat


Zagrożenie ubóstwem w Unii Europejskiej

W 2022 roku ponad 95 mln osób w Unii Europejskiej (21,6% ludności) było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym różnił się w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Najwyższe wartości odnotowano w Rumunii (34,4%), Bułgarii (32,2%), Grecji (26,3%) i Hiszpanii (26%).

Z kolei najniższe udziały odnotowano w Czechach (11,8%), Słowenii (13,3%) i Polsce (15,9%).


Wykres przedstawia odsetek osób zagrożonych ubóstwem w krajach europejskich
Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Europie;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat


Zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odpowiada sumie osób zagrożonych ubóstwem, znajdujących się w głębokiej deprywacji materialnej i społecznej lub żyjących w gospodarstwach domowych o bardzo małej intensywności pracy.

Wskaźnik osób żyjących w gospodarstwach domowych o bardzo małej intensywności pracy definiuje się jako liczbę osób mieszkających w gospodarstwie domowym, w którym osoby w wieku produkcyjnym przepracowały w poprzednim roku czas pracy równy lub mniejszy niż 20% ich łącznego potencjału czasu pracy.Image by jcomp on Freepik

Co o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę


Obserwuj mój profil na Facebooku po więcej ciekawych statystyk

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza