• Produkcja piwa w Europie

  W ubiegłym roku w państwach członkowskich Unii Europejskiej wyprodukowano prawie 32 miliardy litrów piwa alkoholowego, co stanowi ok. 74 litry na mieszkańca oraz 1,4 miliarda litrów piwa bezalkoholowego. Największym producentem piwa były Niemcy, a następnie Polska.

 • Najwięksi producenci lodów w Europie

  W ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano ponad 152 mln litrów lodów. Jest to siódma pozycja w Europie pod względem wielkości produkcji lodów. Najwięcej lodów wyprodukowano w Niemczech oraz we Francji i Włoszech.

 • Statystyki utonięć

  W tym roku w Polsce utonęło już 215 osób (do 31 lipca). W czerwcu utopiło się 70 osób, a w lipcu było 78 przypadków utonięć. Najtragiczniejszy był okres od 19 do 21 czerwca, w którym w wodzie życie straciły aż 23 osoby.

 • Otyłość w Polsce i na tle Europy

  W Polsce prawie 57% osób w wieku ponad 14 lat miało nadwagę na podstawie wskaźnika Body Mass Index (BMI). Średnia dla krajów Unii Europejskiej wyniosła 51,3%. Najwyższy odsetek osób z nadwagą odnotowano wśród Maltańczyków i Chorwatów, a najniższy u Francuzów i Włochów.

 • Budownictwo mieszkaniowe w Polsce

  Przez ostatnie 6 lat co roku oddawano do użytkowania coraz więcej mieszkań. W pierwszym półroczu obecnego roku przekazano 105 425 mieszkań, co jest rekordowym wynikiem dla pierwszych sześciu miesięcy. W całym 2020 roku oddano ich 220 831, czyli 6,5% więcej niż w roku 2019 i aż 63% więcej niż 10 lat wcześniej.

 • Spożycie słodkich napojów

  W 2019 roku 12% Polaków spożywało napoje słodzone cukrem co najmniej raz dziennie, ponad połowa ani razu nie sięgnęła po "słodki napój" lub piła go tylko okazjonalnie.

Zbiory ziemniaków. Ile ziemniaków uprawia się w Polsce?

Ile ziemniaków uprawia się w Polsce? Produkcja ziemniaków w Polsce, statystyki zbiorów ziemniaków

Ziemniaki zostały pierwszy raz udomowione na terenach obecnej Boliwii oraz Peru, na obszarze położonym wokół jeziora Titicaca. Następnie rozprzestrzeniły się na cały świat, stając się w wielu krajach czołową rośliną uprawną. Na stary kontynent ziemniaki zostały sprowadzone przez Hiszpanów pod koniec XVI wieku, po podbiciu imperium Inków. Europejscy konsumenci początkowo z niechęcią odnosili się do ziemniaków. Jednak ze względu na ich praktyczność – zdolność przystosowania się, obfite plony i stosunkowo długi okres przydatności do spożycia w połączeniu z wartością odżywczą – wkrótce ziemniaki zostały powszechnie zaakceptowane i spożywane. Obecnie ziemniaki to czwarta pod względem wielkości uprawa żywności na świecie za kukurydzą, pszenicą i ryżem. W obecnych czasach rozróżnia się ponad 5 tys. rodzajów ziemniaków.

Zbiory ziemniaków w Polsce

W 2020 roku w Polsce zebrano ponad 9 mln ton ziemniaków, czyli aż 40% więcej niż w roku 2019 (jest to największy procentowy wzrost zbioru ziemniaków w Unii Europejskiej). Były to drugie co do wielkości zbiory ziemniaków w Polsce na przestrzeni ostatnich jedenastu lat. Jedynie w 2011 roku zebrano w Polsce więcej ziemniaków niż w 2020 roku. Natomiast w 2015 roku odnotowano najniższą wielkość produkcji ziemniaków w Polsce - niewiele ponad 6 mln ton.

Zbiory ziemniaków w Polsce w 2020 roku; ile ziemniaków uprawia się w Polsce? Uprawa ziemniaków statystykiOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

Zbiory ziemniaków w Unii Europejskiej

W 2020 roku w Unii Europejskiej zebrano łącznie 55,3 mln ton ziemniaków i jest to wynik o 8% wyższy niż w roku poprzednim. Niemcy były największym producentem ziemniaków i odpowiadały za 21,2% produkcji w całej Unii Europejskiej, a następnie Polska (16,4%), Francja (15,7%), Holandia (12,7%) i Belgia (7,2%). Te pięć państw członkowskich odpowiadało za prawie 75% całkowitej produkcji ziemniaków w Unii Europejskiej.

Ile ziemniaków uprawia się w Polsce? Statystyki i ranking produkcji ziemniaków
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

Zbiory ziemniaków na świecie

Światowym liderem produkcji ziemniaków są Chiny, gdzie rocznie zbiera się prawie 100 mln ton ziemniaków. Następnie Indie (49 mln ton) oraz Rosja (30 mln ton). W światowym rankingu wielkości produkcji ziemniaków Polska zajmuje ósme miejsce.Share:

W jakim wieku Polacy wyprowadzają się od rodziców?

Kiedy Polacy opuszczają rodziców i wyprowadzają się; średni wiek wyprowadzki z domu

W ubiegłym roku na terenie Unii Europejskiej młode osoby wyprowadzały się od rodziców średnio w wieku 26,4 lat. Jednak ten średni wiek opuszczenia rodzinnego gniazda okazuje się być bardzo zróżnicowany, kiedy przyjrzymy się poszczególnym państwom członkowskim.

Kiedy Polacy i pozostali Europejczycy wyprowadzają się od rodziców?

Najstarszy średni wiek, w którym młodzi Europejczycy wyprowadzali się z domu swoich rodziców zaobserwowano u Chorwatów (32,4 lat), następnie u Słowaków (30,9 lat), Maltańczyków i Włochów (po 30,2 lat) oraz u Portugalczyków (30 lat). Natomiast u Szwedów (17,5!), Luksemburczyków (19,8) oraz Duńczyków (21,2 lat) odnotowano najniższy średni wiek wyprowadzki z domu rodzinnego i we wszystkich tych krajach średni wiek wynosił poniżej 22 roku życia. Młodzi Polacy, podobnie jak Irlandczycy, wyprowadzali się od swoich rodziców średnio w wieku 28,1 lat i jest to wynik wyższy niż średnia w Unii Europejskiej.

Kiedy dzieci wyprowadzają się z domu; średni wiek wyprowadzkiOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

W dużej części państw leżących na północy oraz zachodzie Europy młode osoby opuszczały gospodarstwo domowe rodziców średnio w wieku około dwudziestu kilku lat, podczas gdy w krajach południowych i wschodnich średni wiek "wyfrunięcia z rodzinnego gniazda" liczył pod koniec lub na początku trzydziestki.

Mężczyźni pozostają w domu rodziców dłużej niż kobiety

W Unii Europejskiej mężczyźni wyprowadzali się z rodzinnego domu średnio w wieku 27,4 lat, a kobiety opuszczały swoich rodziców w wieku 25,4 lat. Taka tendencja była zauważalna w każdym kraju, czyli młodzi mężczyźni wyprowadzali się z domu rodzinnego średnio później niż młode kobiety. Jedynym niewielkim odstępstwem okazała się Szwecja, gdzie to kobiety opuszczały rodzinny dom średnio 0,1 roku po mężczyznach.

W jakim wieku wyprowadzają się mężczyźni, a w jakim kobiety? Średni wiek wyprowadzki
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

Największa różnica (7,3 lat) między płciami w wieku wyprowadzki od rodziców wystąpiła w Macedonii. Wśród krajów należących do Unii Europejskiej największe różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami odnotowano w Rumunii, gdzie młode kobiety opuszczały rodziców w wieku 25,5 lat, a mężczyźni w wieku 30 lat (4,5 roku różnicy), a potem w Bułgarii (4,2 lat różnicy), gdzie mężczyźni wyprowadzali się z domu w wieku 32, a kobiety w wieku 27,8 lat. W Chorwacji młode kobiety, podobnie jak i mężczyźni wyprowadzały się z gospodarstwa domowego rodziców najpóźniej w Unii Europejskiej (w wieku odpowiednio 30,9 i 34 lat), co dało trzecią pod względem wielkości różnicę między płciami w Unii Europejskiej, która wyniosła 3,1 lat. W Polsce młode kobiety opuszczały rodzinny dom średnio przed ukończeniem 27 roku życia, a mężczyźni po skończeniu 29 lat.

Najmniejsze różnice pomiędzy młodymi kobietami i mężczyznami wyprowadzającymi się z gospodarstwa domowego rodziców, wynoszące 0,1, 0,4 oraz 0,5 roku, odnotowano odpowiednio w Szwecji, Luksemburgu i Estonii.

Zróżnicowanie płci było w większym stopniu widoczne w państwach, w których młode osoby opuszczały dom rodzinny później, a w mniejszym stopniu w krajach, z których wyprowadzały się od rodziców wcześniej.


Share:

Ilu rodziców samotnie wychowuje dzieci w Polsce i w Europie

Ilu jest samotnych rodziców; samotni rodzice statystyki; jaki jest model polskiej rodziny

Miniony rok z powodu pandemii koronawirusa był wyzwaniem dla wielu pracujących rodziców, zwłaszcza dla rodziców, którzy samotnie wychowują dzieci. Pogodzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi było szczególnie trudne dla rodziców z małymi dziećmi. 

W 2020 roku w Unii Europejskiej było 195,4 mln gospodarstw domowych*, w tym 14,7 mln w Polsce. Zdecydowanie najwięcej (ponad 40 mln) gospodarstw domowych odnotowano w Niemczech, następnie we Francji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. 

Ile rodzin jest w Polsce i w EuropieOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

W prawie jednej czwartej europejskich gospodarstw (24%) mieszkały dzieci. W Polsce wskaźnik gospodarstw domowych, w których obecne były dzieci był jednym z najwyższych i wyniósł ponad 28%. 

Ile jest rodzin z dziećmi w PolsceOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

Samotni rodzice w Polsce i w Europie

Około 17% europejskich gospodarstw domowych, w których były dzieci (7,8 mln gospodarstw domowych), składało się z samotnych rodziców. W Polsce odsetek rodziców samotnie wychowujących dzieci wśród gospodarstw z dziećmi w 2020 roku wyniósł 12,3% i był niższy niż średnia w Unii Europejskiej, ale nie najniższy. Odsetek samotnych rodziców różnił się znacznie w zależności od kraju. Patrząc na udział gospodarstw domowych, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci we wszystkich gospodarstwach domowych z dziećmi, cztery kraje odnotowały wskaźnik ponad 30%: Łotwa (35,2%), Estonia (30,9%), Litwa oraz Dania (30,8%). Z kolei najniższy udział odnotowano w Macedonii (4,4%), Turcji (6,5%) i Chorwacji (7,6%).

Ile jest samotnych rodziców w Polsce; samotni rodzice statystykiOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


W Unii Europejskiej w ubiegłym roku 4% ogółu gospodarstw domowych stanowiły rodzice samotnie wychowujący dzieci. W Polsce samotnych rodziców było ponad 511 tys. Odsetek gospodarstw domowych, w których jeden rodzic samotnie wychowuje dzieci różni się znacznie w poszczególnych krajach.

Ile jest rodziców samotnie wychowujących dzieci w Polsce; samotni rodzice statystykiOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

Przeciętna liczba dzieci w rodzinie

W Polsce, podobnie jak w Unii Europejskiej, wśród gospodarstw domowych z dziećmi nieznacznie przeważają gospodarstwa domowe z jednym dzieckiem.

Model rodziny w Polsce, przeciętna liczba dzieci w rodzinie
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


*Gospodarstwo domowe, w kontekście badań warunków socjalnych lub dochodów, definiuje się jako jednostkę gospodarczą lub społeczną tworzoną przez zespół osób, które cechuje:

 •     posiadanie wspólnych ustaleń;
 •     dzielenie wydatków domowych lub codziennych potrzeb;
 •     zamieszkiwanie we wspólnym mieszkaniu.

Gospodarstwo domowe obejmuje albo jedną osobę mieszkającą samotnie, albo grupę osób, niekoniecznie spokrewnionych, mieszkających pod tym samym adresem i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, tj. dzielących przynajmniej jeden posiłek dziennie lub dzielących pokój dzienny lub salon.

Gospodarstwami zbiorowymi lub instytucjonalnymi (w przeciwieństwie do gospodarstw domowych) są np.: szpitale, domy starców, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, pensjonaty i domy pracownicze, itp.Share:

Wydobycie węgla w Polsce

Ile węgla wydobywa się w Polsce. Statystyki wydobycia węgla

Zużycie oraz wydobycie stałych paliw kopalnych w krajach należących do Unii Europejskiej, przede wszystkim węgla, spadło o 33% w okresie dwóch ostatnich lat. Tendencja spadkowa obserwowana w statystykach opisujących poziom wydobycia węgla utrzymała się również w roku 2020. Dotyczy to tak samo węgla brunatnego oraz kamiennego. 

Ile paliw kopalnych wydobywa się w Polsce; statystyki wydobycia węgla
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Stałe paliwa kopalne wydobyte w Polskich kopalniach w 2020 roku zmniejszyły się o 29% w odniesieniu do roku 2012, w którym to wydobycie było najwyższe na przestrzeni ostatnich jedenastu lat.

Ile stałych paliw kopalnych wydobywa się w PolsceOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Coraz mniejsze wydobycie węgla kamiennego

Na obszarze Unii Europejskiej w 2020 roku wydobyto ponad 56 mln ton węgla kamiennego i była to ilość o ponad 80% mniejsza niż poziom produkcji w 1990 roku. W tym czasie zmalała też liczba krajów członkowskich wydobywających węgiel kamienny. Jeszcze w 1990 roku było ich trzynaście, a w roku 2020 tylko dwa: Polska, która odpowiadała za 96% całkowitego wydobycia węgla kamiennego w Unii Europejskiej oraz Czechy.

Ile węgla kamiennego wydobywa się w Polsce; wydobycie węgla statystykiOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Wpływ na spadek wydobycia węgla kamiennego ma większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), jak również gazu ziemnego przy wytwarzaniu energii elektrycznej, a także zmniejszenie wytwarzania koksu, który jest wykorzystywany w wielu obszarach produkcji przemysłowej, m.in. przy wytopie żelaza.

W Polsce również maleje poziom wydobycia węgla kamiennego, ale o wiele wolniej niż w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Od początku lat 90. polskie górnictwo przechodzi proces transformacji. Wydobycie węgla kamiennego zmniejszyło się z poziomu 177 mln ton w 1989 roku do 54,4 mln ton w roku 2020. W tym samym okresie zatrudnienie w polskim górnictwie węgla kamiennego spadło z 407 tys. do 83 tys. pracowników. Mimo znacznego ograniczenia mocy wydobywczych na przestrzeni prawie trzech dekad, Polska pozostaje zdecydowanie największym producentem węgla kamiennego w Europie.

Ile węgla kamiennego wydobywa się w Polsce. Statystyki wydobycia węglaOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Wydobycie węgla brunatnego także spada

Spadek wydobycia węgla brunatnego bardziej nasilił się w 2019 roku. W Unii Europejskiej wydobycie węgla brunatnego w 2020 roku kalkulowane jest na poziomie ponad 244 mln ton, czyli o 64% mniej niż w roku 1990.

W Unii Europejskiej na sześć krajów przypadło aż 95% całkowitej produkcji węgla brunatnego: Niemcy (44%), Polska (19%), Czechy (12%) oraz Bułgaria, Rumunia i Grecja.

Ile węgla brunatnego wydobywa się w Polsce. Statystyki wydobycia węgla.Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Tendencja spadkowa wydobycia węgla brunatnego dotyczy również Polski.

Ile węgla brunatnego wydobywa się w Polsce; statystyki wydobycia węglaOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.Share:

Social Media. Ilu Polaków korzysta z mediów społecznościowych?

Ile osób korzysta z mediów społecznościowych? Najpopularniejsze media społecznościowe.

Obecnie, w czasach pandemii koronawirusa, ze względu na obowiązujące środki dotyczące dystansu społecznego ludzie częściej łączą się z innymi osobami za pośrednictwem mediów społecznościowych. W Unii Europejskiej 57% osób w wieku od 16 do 74 lat korzystało z portali społecznościowych w 2020 roku. Popularność mediów społecznościowych w UE stale rośnie (w 2011 roku jedynie 36% mieszkańców Unii Europejskiej korzystało z social media).

Media społecznościowe w Polsce i w Europie

W najmłodszej kategorii wiekowej (od 16 do 24 lat) w Unii Europejskiej prawie 9 na 10 osób korzystało z portali społecznościowych (87%). Wśród osób starszych w wieku od 65 do 74 lat social media nie były popularne. Tylko jedna piąta z nich (22%) uczestniczyła w mediach społecznościowych.

Ile osób korzysta z mediów społecznościowych w Polsce i w EuropieOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat 
(kliknij, aby powiększyć)

Wśród krajów Europy wskaźnik uczestnictwa w mediach społecznościowych był najwyższy w Islandii (94%), która wyprzedziła Norwegię (88%) i Danię (85%). Na przeciwległym krańcu skali znaleźli się Włosi, u których wskaźnik uczestnictwa w mediach społecznościowych wyniósł jedynie 48%. W Polsce wskaźnik był niewiele wyższy i wyniósł 55%. Taki wynik jest spowodowany niskim udziałem osób po 45 roku życia w aktywnym korzystaniu z mediów społecznościowych.

Ilu Polaków korzysta z mediów społecznościowychOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Również w Polsce z roku na rok media społecznościowe stają się coraz bardziej popularne i przybywa osób korzystających z social media w każdej kategorii wiekowej.

Ilu Polaków korzysta z mediów społecznościowych, social mediaOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Które media społecznościowe są najbardziej popularne?

Liderem popularności mediów społecznościowych pod względem ilości aktywnych użytkowników jest Facebook, który jako pierwszy przekroczył miliard zarejestrowanych kont i obecnie (lipiec 2021) obsługuje ponad 2,85 miliarda aktywnych użytkowników. Facebook jest również właścicielem czterech największych platform mediów społecznościowych, z których każda ma ponad miliard aktywnych użytkowników: 

 • Facebook
 • WhatsApp
 • Facebook Messenger
 • Instagram. 

Znajdujące się odpowiednio na drugim i trzecim miejscu pod względem popularności mediów społecznościowych YouTube oraz WhatsApp podobnie jak Facebook przekroczyły 2 mld użytkowników. 

Wiodące sieci społecznościowe są zwykle dostępne w wielu językach i umożliwiają użytkownikom łączenie się ze znajomymi lub ludźmi ponad granicami geograficznymi, politycznymi lub gospodarczymi. Szacuje się, że w 2022 roku media społecznościowe osiągną 3,96 miliarda unikalnych użytkowników i oczekuje się, że liczby te nadal będą rosły, ponieważ korzystanie z urządzeń mobilnych oraz mobilne sieci społecznościowe coraz bardziej zyskują na popularności na wcześniej niedostatecznie obsługiwanych rynkach.

Ile osób korzysta z Facebooka, Instagrama, YouTube, TikToka i innych mediów społecznościowych. Najbardziej popularne media społecznościowe.Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych statista.com.Share:

Młodzież NEET w Polsce

Młodzi ludzie bez pracy i bez dalszej nauki

NEET (Not in Education, Employment or Training) odnosi się do młodej osoby, która jest bezrobotna, nie uczy się, ani nie szkoli zawodowo. Określenie młodzież NEET powstało w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 90 i rozpowszechniło się w innych krajach. 

Wskaźnik NEET w Polsce 

W 2020 roku w Polsce wskaźnik NEET, czyli odsetek osób bezrobotnych i nie kształcących się wśród osób w wieku od 20 do 34 lat wyniósł 16,7% i prawie o punkt procentowy był niższy od średniego poziomu wskaźnika NEET w Unii Europejskiej. Należy zauważyć, że w 2013 roku co piąty młody Polak nie pracował i nie kontynuował nauki, a od 2014 roku odsetek młodzieży NEET w Polsce spada (wyjątkiem jest 2020 rok, w którym wartość wskaźnika nieznacznie wzrosła w porównaniu do 2019 roku) i w każdym roku jest niższy niż wskaźnik dla Unii Europejskiej.


Wskaźnik NEET w Polsce i w EuropieOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


W Polsce w 2020 roku odsetek młodych mężczyzn, którzy zakończyli naukę i nie podjęli zatrudnienia był ponad dwukrotnie niższy niż kobiet. W porównaniu do roku 2013 zmniejszył się aż o 38%. W ubiegłym roku co czwarta kobieta w wieku od 20 do 34 lat nie kształciła się i nie pracowała.


Ile młodych mężczyzn w Polsce nie pracuje. Ile młodych kobiet w Polsce nie pracuje. Młodzież NEET w PolsceOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia NEET:

W literaturze istnieje ogólna zgoda odnośnie zakresu czynników społecznych, ekonomicznych i osobistych, które zwiększają szanse na to, że dana osoba stanie się NEET. Wyniki badań ankietowych pokazują, że następujące czynniki mają wpływ na prawdopodobieństwo zostania NEET:

 • stopień niepełnosprawności zwiększa o 40% prawdopodobieństwo zostania NEET;
 • młodzi ludzie ze środowisk imigracyjnych są o 70% bardziej podatni na bycie NEET;
 • prawdopodobieństwo zostania NEET jest trzykrotnie wyższe dla osób z niskim poziomem wykształcenia w porównaniu do osób z wykształceniem wyższym;
 • miejsce zamieszkania z dala od większych miast zwiększa prawdopodobieństwo stania się NEET o 50%;
 • młodzi ludzie z gospodarstw domowych o niskich dochodach częściej stają się NEET niż osoby z gospodarstw domowych o średnich dochodach;
 • w przypadku osób, których rodzice doświadczyli bezrobocia, prawdopodobieństwo zostania NEET zwiększa się o 17%;
 • dla osób, których rodzice mają niski poziom wykształcenia prawdopodobieństwo zostania NEET podwaja się;
 • młodzi ludzie, których rodzice rozwiedli się, są w 30% bardziej narażeni, że zostaną NEET.


Share:

Wskaźnik przeludnienia gospodarstw domowych

Wskaźnik przeludnionych mieszkań

W Unii Europejskiej 17,1% populacji żyło w 2019 roku w przeludnionych gospodarstwach domowych, co oznacza, że ​​nie mieli wystarczającej liczby pokoi w porównaniu do wielkości (liczebności) gospodarstwa domowego. Przepełnione gospodarstwa domowe mogą wydawać się jeszcze mniejsze, gdy dzieci bawią się w tym samym pokoju, co rodzice pracujący w formie telepracy.

Prawie 2/3 ludności Kosowa (64,1%) i Czarnogóry (63%) żyła w 2019 roku w przeludnionych gospodarstwach domowych. W Polsce wskaźnik ten wyniósł (37,6%), co oznacza, że prawie 2 osoby na 5 mieszkały w przeludnionych gospodarstwach domowych. Na przeciwległym końcu skali najniższe wskaźniki przeludnienia odnotowano na Cyprze (2,2%), Irlandii (3,2%), Malcie (3,7%) i Holandii (4,8%).

Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


W Polsce wskaźnik przeludnienia gospodarstw domowych z roku na rok jest coraz niższy

Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Wskaźnik przeludnienia definiuje się jako odsetek ludności żyjącej w przeludnionym gospodarstwie domowym. Za osobę mieszkającą w przeludnionym gospodarstwie domowym uważa się osobę, która nie dysponuje minimalną liczbą pokoi równą:

 • jeden pokój na parę w gospodarstwie domowym;
 • jeden pokój dla każdej osoby samotnej w wieku 18 lat lub więcej;
 • jeden pokój na dwoje osób samotnych tej samej płci w wieku od 12 do 17 lat;
 • jeden pokój na każdą osobę samotną w wieku od 12 do 17 lat, nieuwzględnioną w poprzedniej kategorii;
 • jeden pokój na parę dzieci poniżej 12. roku życia.

Gospodarstwo domowe obejmuje jedną osobę mieszkającą samotnie lub grupę osób, niekoniecznie spokrewnionych, mieszkających pod tym samym adresem i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, tj. dzielących przynajmniej jeden posiłek dziennie lub dzielących pokój dzienny lub salon.

W Polsce z roku na rok buduje się coraz więcej mieszkań. Zobacz statystyki budownictwa mieszkaniowego.


Share:

Produkcja piwa w Europie. Ile piwa produkuje się w Polsce?

Ile piwa produkuje się w Polsce

Jednym z najstarszych napojów wyprodukowanych przez ludzi jest piwo. Pierwsze potwierdzone chemicznie piwo jęczmienne pochodzi z Iranu 5 tys. lat p.n.e. Piwo zostało zapisane w pisanej historii starożytnego Egiptu i Mezopotamii oraz rozpowszechniło się na cały świat. W pierwszy piątek sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Piwa. W tym roku dzień ten wypada 6 sierpnia. Z tej okazji trochę informacji o tym złocistym trunku.

Produkcja piwa w Polsce i w Europie

W ubiegłym roku w państwach należących do Unii Europejskiej wyprodukowano prawie 

32 miliardy litrów piwa zawierającego alkohol 

(czyli ok. 74 litry na mieszkańca) 

 oraz 

1,4 miliarda litrów piwa bezalkoholowego. 

W porównaniu z 2019 rokiem produkcja piwa zawierającego alkohol spadła o 8%, a produkcja piwa bezalkoholowego nieznacznie wzrosła (o 0,5%).

W 2020 roku największym producentem piwa alkoholowego w Unii Europejskiej były Niemcy, gdzie wyprodukowano ponad 7,5 mld litrów (prawie co czwarte piwo zawierające alkohol produkowane w Unii Europejskiej pochodziło z Niemiec). Drugie miejsce pod względem wielkości produkcji piwa alkoholowego w UE zajęła Polska z produkcją wynoszącą 3,8 mld litrów. Trzecia była Hiszpania (3,3 mld litrów).

Produkcja piwa w Unii Europejskiej w 2020 roku; kto produkuje najwięcej piwa?
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

W porównaniu z 2019 rokiem największy wzrost produkcji piwa z zawartością alkoholu odnotowała Słowacja (+25%). Z kolei produkcja piwa we Włoszech zmniejszyła się prawie o połowę (-46%), a duże spadki zaobserwowano również w Chorwacji (-29%), Hiszpanii (-14%), na Węgrzech (-13%) i Austrii (-11%). W Polsce produkcja piwa alkoholowego w 2020 roku zmniejszyła się o 3% w porównaniu do roku poprzedniego.

Wielkość produkcji piwa w Polsce na przestrzeni lat; ile piwa produkuje się w Polsce?Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

W 2020 roku Holandia wyeksportowała 1,9 mld litrów piwa zawierającego alkohol, co stanowi 21% całkowitego (wewnątrz i poza UE) eksportu piwa z Unii Europejskiej. Drugim co do wielkości eksporterem piwa wśród krajów UE została Belgia (1,7 mld litrów), a trzecim Niemcy (1,5 mld litrów). Polska w ubiegłym roku wyeksportowała 0,4 mld litrów piwa. Głównymi kierunkami eksportu piwa do krajów spoza UE były Stany Zjednoczone (895 mln litrów, tj. 22% całkowitego eksportu piwa poza UE) i Wielka Brytania (881 mln litrów).

Eksport piwa w 2020 roku; kto eksportuje najwięcej piwa? Ile piwa eksportuje Polska?Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Także w Niemczech w 2020 roku wyprodukowano najwięcej piwa bezalkoholowego - ponad 412 milionów litrów, następnie w Hiszpanii (212 mln litrów), Holandii (195 mln litrów) i w Polsce (177 mln litrów).

Produkcja piwa bezalkoholowego w 2020 roku. Ile piwa bezalkoholowego produkuje się w Polsce?Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


W Polsce produkcja piwa bezalkoholowego z roku na rok rośnie. W 2020 roku w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o prawie 8%, a w stosunku do 2015 roku wzrosła aż o 242%!

Produkcja piwa bezalkoholowego w Polsce. Ile piwa bezalkoholowego produkuje się w Polsce?Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.Share:

Jakość wody w kąpieliskach przybrzeżnych

Jakość wody w polskich kąpieliskach i w Europie.

W 2019 roku Polska miała najniższy odsetek przybrzeżnych kąpielisk, których jakość wody oceniono jako "doskonała". Maksymalny wynik 100% otrzymała tylko Litwa. Średnia w Unii Europejskiej wyniosła 88%

W ramach przyjętej w 2015 roku rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” zawierającej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju państwa członkowskie ONZ zobowiązane są m.in. do określenia i oceny jakości wszystkich śródlądowych i morskich wód w kąpieliskach oraz do sklasyfikowania tych wód jako: 

 • „złe”
 • „dostateczne"
 • „dobre”
 • „doskonałe”.
Wskaźnik mierzy liczbę i odsetek kąpielisk przybrzeżnych oraz śródlądowych o doskonałej jakości wody. Ocena wskaźnika opiera się na parametrach mikrobiologicznych wody.

Jakość wody w kąpieliskach w Polsce i w Europie
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

Odsetek polskich kąpielisk morskich i śródlądowych z wodą spełniającą najbardziej rygorystyczne wymogi z roku na rok jest coraz niższy i w roku 2019 wyniósł 29,5%. To bardzo słaby wynik biorąc pod uwagę stale rosnący średni poziom w Unii Europejskiej, który dwa lata temu wynosił 88%.


Odsetek kąpielisk morskich i śródlądowych w Polsce z doskonałą jakością wody z roku na rok jest coraz niższy.
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.Share:

Polska w czołówce największych producentów lodów w Europie

Ile lodów produkuje się w Polsce. Ile lodów spożywa się w Polsce.

Pierwsze wytwory przypominające lody wyrabiano w Chinach około 200 roku p.n.e., kiedy mieszankę mleka i ryżu zamrożono pakując ją w śnieg. W starożytnym Rzymie Cesarze posyłali niewolników na górskie szczyty, aby sprowadzili świeży śnieg, który następnie był aromatyzowany i służył jako wczesna forma lodów. Podobno Karol I, król Anglii, oferował swojemu kucharzowi 500 funtów rocznie, aby utrzymał przepis na lody w tajemnicy przed resztą Anglii. Uważa się, że Marco Polo, wenecki kupiec i podróżnik, podczas podróży do Chin widział lody i sprowadził je do Włoch.

Produkcja lodów w Polsce i w Europie

Polska należy do czołówki europejskich producentów lodów. W ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano ponad 152 mln litrów lodów. Jest to siódma pozycja w Europie pod względem wielkości produkcji lodów. Najwięcej lodów wyprodukowano w Niemczech (prawie 642 mln litrów) oraz we Francji (515,5) i Włoszech (509,5).

Produkcja lodów w Polsce i w Europie. Ile lodów produkuje się w Polsce?
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Zeszłoroczna wielkość produkcji lodów w Polsce jest aż o 33% niższa niż w roku 2019 i jest to największy spadek produkcji r/r w analizowanych krajach. W ostatnich latach najwięcej lodów wyprodukowaliśmy w 2016 roku. Wielkość produkcji lodów wyniosła wtedy prawie 264 mln litrów i był to piąty wynik w Europie.

Produkcja lodów w Polsce na przestrzeni lat. Ile lodów produkuje się w Polsce?Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Spożycie lodów w Polsce i na świecie

Najwięcej lodów na świecie w przeliczeniu na jedną osobę rocznie spożywają Nowozelandczycy - aż 28,4 litrów. Przeciętny Amerykanin zjada 20,8 litra lodów rocznie, a Australijczyk 18 litrów lodów rocznie. Poza podium znalazły się: Finlandia, gdzie przeciętny mieszkaniec zjada 14,2 litrów lodów rocznie, Szwecja (12 litrów) oraz Kanada (10,6 litrów). Pierwszą dziesiątkę krajów, gdzie spożywa się najwięcej lodów rocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca zamykają: Dania (9,8 litrów), Irlandia (8,4 litrów), Włochy (8 litrów) i Wielka Brytania (7 litrów). W Polsce średnie spożycie lodów na osobę wynosi ok 5 litrów rocznie, więc prawie 6 razy mniej niż w Nowej Zelandii.


Share:

Ciekawe Statystyki

Dane statystyczne o Polsce i Polakach przedstawione na tle innych krajów.

Cześć, jestem Damian!

Cześć, jestem Damian!
Od 2012 roku "pracuję z liczbami". Na blogu CiekaweStatystyki.pl za pomocą liczb i wykresów obrazuję otaczający nas świat, zachodzące w nim zmiany na przestrzeni lat i trendy w różnych obszarach, np. demografii, ekonomii, edukacji, ochrony zdrowia, handlu i innych. Poprzez analizę danych chciałbym pomóc Wam w odkryciu nowych spostrzeżeń i w spojrzeniu na różne tematy z nowego punktu widzenia.

Polecany post

Produkcja piwa w Europie. Ile piwa produkuje się w Polsce?

Jednym z najstarszych napojów wyprodukowanych przez ludzi jest piwo. Pierwsze potwierdzone chemicznie piwo jęczmienne pochodzi z Iranu 5 tys...

Popularne posty

Archiwum

Szukaj

Obserwuj mnie

Napisz do mnie

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *