Reklama

Jaki procent uczniów w Polsce chodzi na religię?

Ilu uczniów w Polsce uczęszcza na lekcje religii
Religia odgrywa ważną rolę w życiu wielu osób na całym świecie, a Polska nie jest wyjątkiem. Tradycyjnie katolicki charakter kraju przyczynił się do znacznego wpływu Kościoła Katolickiego na różne aspekty społeczne, w tym na system edukacji. Jednym z elementów tego systemu jest lekcja religii, która dostępna jest dla przedszkolaków i uczniów w polskich szkołach. Jaki procent uczniów w Polsce chodzi na lekcje religii?

  • W 2023 roku ok. 80,3% uczniów w polskich szkołach i przedszkolach uczęszczało na lekcje religii.
  • To prawie 8 punktów procentowych mniej niż cztery lata wcześniej.
  • Najwyższy odsetek uczniów chodzących na lekcje religii odnotowano w szkołach podstawowych oraz w szkołach specjalnych.
  • Natomiast w liceach ogólnokształcących procent uczniów biorących udział w lekcjach religii był najniższy.
  • Spadający odsetek uczniów chodzących na lekcje religii jest trendem obserwowanym w ostatnich latach. W roku szkolnym 2018/2019 na lekcje religii uczęszczało 88% uczniów.


Data pierwszej publikacji: lipiec 2023

Aktualizacja: styczeń 2024


Jaki procent uczniów chodzi na religię?

W dzisiejszym społeczeństwie edukacyjnym temat roli religii w szkole budzi wiele kontrowersji i dyskusji. Jednym z kluczowych zagadnień w tym kontekście jest odsetek uczniów w Polsce, którzy uczęszczają na lekcje religii. To istotne zjawisko, mające wpływ na kształtowanie się społecznego i kulturowego krajobrazu naszego kraju.

Lekcje religii w polskim systemie edukacji mają długą historię i stanowią integralną część programu nauczania. W przeszłości prawie wszyscy uczniowie chodzili na lekcje religii, ponieważ katolicka wiara była powszechnie akceptowana i często była także elementem tradycji rodzinnych. Jednak w ostatnich latach obserwuje się pewne zmiany w odsetku uczniów uczęszczających na lekcje religii w Polsce.

Wykres pokazuje odsetek uczniów w Polsce chodzących na lekcje religii na przestrzeni lat
Procent uczniów w Polsce uczęszczających na lekcje religii;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego


Według raportów z ostatnich lat, odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w Polsce utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Według danych opublikowanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w 2023 roku, około 80,3% uczniów w polskich szkołach i przedszkolach deklarowało uczęszczanie na lekcje religii.

W roku szkolnym 2022/2023 najwyższy odsetek uczniów chodzących na lekcje religii odnotowano w szkołach podstawowych oraz w szkołach specjalnych (88,9%). Natomiast w liceach ogólnokształcących (60,1%), w szkołach branżowych (63,7%) i technikach (65,7%) procent uczniów biorących udział w lekcjach religii był najniższy.

Wykres pokazuje jaki odsetek uczniów w Polsce uczęszcza na lekcje religii
Procent uczniów w Polsce chodzących na lekcje religii;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego


Warto zauważyć, że lekcje religii w polskich szkołach są opcjonalne, a uczniowie mają prawo wyboru, czy chcą wziąć w nich udział, czy też nie. Ostatnie dane sugerują, że odsetek uczniów decydujących się na uczęszczanie na lekcje religii z roku na rok maleje i w ciągu ostatnich czterech lat zmniejszył się o prawie 8 punktów procentowych.

Istnieje wiele czynników, które mogą przyczynić się do tego trendu, takich jak rosnące zróżnicowanie światopoglądowe w społeczeństwie, postęp w dziedzinie nauki i naukowej krytyki, a także zmieniające się spojrzenie młodych pokoleń na kwestie religijne.W jakim regionie Polski jest najwyższy odsetek uczniów uczestniczących w lekcjach religii?

Należy zauważyć, że istnieją pewne regionalne zróżnicowania w odsetku uczniów wybierających lekcje religii. W niektórych regionach Polski odsetek ten jest zdecydowanie wyższy, szczególnie w tzw. "strefach katolickich" i w południowo-wschodniej części Polski. Natomiast w miastach i wśród młodszych pokoleń można zaobserwować nieznaczne spadki uczestnictwa w lekcjach religii.

W roku szkolnym 2022/2023 najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii zaobserwowano na terenie diecezji przemyskiej (96,5%) i tarnowskiej (96,3%), a najniższy w diecezji warszawskiej (59,8%) oraz opolskiej (63,4%).

Mapa przedstawia odsetek uczniów chodzących na lekcje religii w podziale na diecezje w Polsce
Odsetek uczniów chodzących na lekcje religii wg diecezji;
opracowanie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego

Warto podkreślić, że wybór uczestnictwa w lekcjach religii jest indywidualną decyzją ucznia i jego rodziców. W polskim systemie edukacji istnieje również możliwość zapisania się na zajęcia z etyki, które są alternatywą dla lekcji religii. Wybór między tymi dwoma przedmiotami zależy od preferencji i światopoglądu uczniów oraz ich rodzin.Image by Freepik

Co o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę


Obserwuj mój profil na Facebooku po więcej ciekawych statystyk

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza