Reklama

Jaki procent uczniów chodzi na religię?

Ilu uczniów w Polsce uczęszcza na lekcje religii
Religia odgrywa ważną rolę w życiu wielu osób na całym świecie, a Polska nie jest wyjątkiem. Tradycyjnie katolicki charakter kraju przyczynił się do znacznego wpływu Kościoła Katolickiego na różne aspekty społeczne, w tym na system edukacji. Jednym z elementów tego systemu jest lekcja religii, która dostępna jest dla przedszkolaków i uczniów w polskich szkołach. Jaki procent uczniów w Polsce chodzi na lekcje religii?

  • W 2022 roku ok. 82,4% uczniów w polskich szkołach i przedszkolach uczęszczało na lekcje religii.
  • To ponad 5 punktów procentowych mniej niż cztery lata wcześniej.
  • Najwyższy odsetek uczniów chodzących na lekcje religii odnotowano w szkołach podstawowych oraz w szkołach specjalnych.
  • Natomiast w liceach ogólnokształcących procent uczniów biorących udział w lekcjach religii był najniższy.

Jaki procent uczniów chodzi na religię?

Lekcje religii w polskim systemie edukacji mają długą historię i stanowią integralną część programu nauczania. W przeszłości prawie wszyscy uczniowie chodzili na lekcje religii, ponieważ katolicka wiara była powszechnie akceptowana i często była także elementem tradycji rodzinnych. Jednak w ostatnich latach obserwuje się pewne zmiany w odsetku uczniów uczęszczających na lekcje religii w Polsce.

Według raportów z ostatnich lat, odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w Polsce utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Według danych opublikowanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w 2022 roku, około 82,4% uczniów w polskich szkołach i przedszkolach deklarowało uczęszczanie na lekcje religii.

W roku szkolnym 2021/2022 najwyższy odsetek uczniów chodzących na lekcje religii odnotowano w szkołach podstawowych (90,2%) oraz w szkołach specjalnych (89,5%). Natomiast w liceach ogólnokształcących (63,2%), technikach (68,5%) i w szkołach branżowych (68,9%) procent uczniów biorących udział w lekcjach religii był najniższy.


Wykres przedstawia ilu uczniów uczęszcza na lekcje religii wg typu placówki edukacyjnej
Procent uczniów w Polsce chodzących na lekcje religii;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego
Warto zauważyć, że lekcje religii w polskich szkołach są opcjonalne, a uczniowie mają prawo wyboru, czy chcą wziąć w nich udział, czy też nie. Ostatnie dane sugerują, że odsetek uczniów decydujących się na uczęszczanie na lekcje religii z roku na rok maleje i w ciągu ostatnich czterech lat zmniejszył się o 5,6 punktów procentowych. Istnieje wiele czynników, które mogą przyczynić się do tego trendu, takich jak rosnące zróżnicowanie światopoglądowe w społeczeństwie, postęp w dziedzinie nauki i naukowej krytyki, a także zmieniające się spojrzenie młodych pokoleń na kwestie religijne.

W jakim regionie Polski jest najwyższy odsetek uczniów uczestniczących w lekcjach religii?

Należy zauważyć, że istnieją pewne regionalne zróżnicowania w odsetku uczniów wybierających lekcje religii. W niektórych regionach Polski odsetek ten jest zdecydowanie wyższy, szczególnie w tzw. "strefach katolickich" i w południowo-wschodniej części Polski. Natomiast w miastach i wśród młodszych pokoleń można zaobserwować nieznaczne spadki uczestnictwa w lekcjach religii.

W roku szkolnym 2021/2022 najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii zaobserwowano na terenie diecezji przemyskiej i tarnowskiej (po 97%), a najniższy w diecezji wrocławskiej (63%) oraz warszawskiej (66%).Mapa przedstawia odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w Polsce w podziale na diecezje
Odsetek uczniów chodzących na lekcje religii wg diecezji;
opracowanie Instytutu Statystyki Kościoła KatolickiegoWarto podkreślić, że wybór uczestnictwa w lekcjach religii jest indywidualną decyzją ucznia i jego rodziców. W polskim systemie edukacji istnieje również możliwość zapisania się na zajęcia z etyki, które są alternatywą dla lekcji religii. Wybór między tymi dwoma przedmiotami zależy od preferencji i światopoglądu uczniów oraz ich rodzin.Co o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza