Ilu rodziców samotnie wychowuje dzieci w Polsce i w Europie

Ilu rodziców samotnie wychowuje dzieci w Polsce i w Europie

Ilu jest samotnych rodziców; samotni rodzice statystyki; jaki jest model polskiej rodziny

Miniony rok z powodu pandemii koronawirusa był wyzwaniem dla wielu pracujących rodziców, zwłaszcza dla rodziców, którzy samotnie wychowują dzieci. Pogodzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi było szczególnie trudne dla rodziców z małymi dziećmi. 


W 2020 roku w Unii Europejskiej było 195,4 mln gospodarstw domowych*, w tym 14,7 mln w Polsce. Zdecydowanie najwięcej (ponad 40 mln) gospodarstw domowych odnotowano w Niemczech, następnie we Francji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. 

Ile rodzin jest w Polsce i w EuropieOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

W prawie jednej czwartej europejskich gospodarstw (24%) mieszkały dzieci. W Polsce wskaźnik gospodarstw domowych, w których obecne były dzieci był jednym z najwyższych i wyniósł ponad 28%. 

Ile jest rodzin z dziećmi w PolsceOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

Samotni rodzice w Polsce i w Europie

Około 17% europejskich gospodarstw domowych, w których były dzieci (7,8 mln gospodarstw domowych), składało się z samotnych rodziców. W Polsce odsetek rodziców samotnie wychowujących dzieci wśród gospodarstw z dziećmi w 2020 roku wyniósł 12,3% i był niższy niż średnia w Unii Europejskiej, ale nie najniższy. Odsetek samotnych rodziców różnił się znacznie w zależności od kraju. Patrząc na udział gospodarstw domowych, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci we wszystkich gospodarstwach domowych z dziećmi, cztery kraje odnotowały wskaźnik ponad 30%: Łotwa (35,2%), Estonia (30,9%), Litwa oraz Dania (30,8%). Z kolei najniższy udział odnotowano w Macedonii (4,4%), Turcji (6,5%) i Chorwacji (7,6%).

Ile jest samotnych rodziców w Polsce; samotni rodzice statystykiOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


W Unii Europejskiej w ubiegłym roku 4% ogółu gospodarstw domowych stanowiły rodzice samotnie wychowujący dzieci. W Polsce samotnych rodziców było ponad 511 tys. Odsetek gospodarstw domowych, w których jeden rodzic samotnie wychowuje dzieci różni się znacznie w poszczególnych krajach.

Ile jest rodziców samotnie wychowujących dzieci w Polsce; samotni rodzice statystykiOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

Przeciętna liczba dzieci w rodzinie

W Polsce, podobnie jak w Unii Europejskiej, wśród gospodarstw domowych z dziećmi nieznacznie przeważają gospodarstwa domowe z jednym dzieckiem.

Model rodziny w Polsce, przeciętna liczba dzieci w rodzinie
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


*Gospodarstwo domowe, w kontekście badań warunków socjalnych lub dochodów, definiuje się jako jednostkę gospodarczą lub społeczną tworzoną przez zespół osób, które cechuje:

  •     posiadanie wspólnych ustaleń;
  •     dzielenie wydatków domowych lub codziennych potrzeb;
  •     zamieszkiwanie we wspólnym mieszkaniu.

Gospodarstwo domowe obejmuje albo jedną osobę mieszkającą samotnie, albo grupę osób, niekoniecznie spokrewnionych, mieszkających pod tym samym adresem i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, tj. dzielących przynajmniej jeden posiłek dziennie lub dzielących pokój dzienny lub salon.

Gospodarstwami zbiorowymi lub instytucjonalnymi (w przeciwieństwie do gospodarstw domowych) są np.: szpitale, domy starców, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, pensjonaty i domy pracownicze, itp.Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?
Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza