Gdzie w Europie są kąpieliska z najlepszą jakością wody?

Reklama

Gdzie w Europie są kąpieliska z najlepszą jakością wody?

Jakość wody w polskich kąpieliskach i w Europie.

W 2021 roku Polska miała najniższy odsetek przybrzeżnych (morskich) kąpielisk w Europie, których jakość wody oceniono jako "doskonała". W przypadku kąpielisk śródlądowych z doskonałą jakością wody wynik jest niewiele lepszy - niżej ocenione zostały jedynie kąpieliska śródlądowe w Chorwacji, Albanii i Rumunii.


Jakość wody w kąpieliskach

W ramach przyjętej w 2015 roku rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierającej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, państwa członkowskie ONZ zobowiązane są m.in. do określenia i oceny jakości wszystkich śródlądowych i morskich wód w kąpieliskach oraz do sklasyfikowania tych wód jako: 

  • „złe”
  • „dostateczne"
  • „dobre”
  • „doskonałe”.
Wskaźnik mierzy liczbę i odsetek kąpielisk przybrzeżnych oraz śródlądowych o doskonałej jakości wody. Ocena wskaźnika opiera się na parametrach mikrobiologicznych wody (enterokoki jelitowe i Escherichia coli).

Odsetek kąpielisk z doskonałą jakością wody w Polsce, zwłaszcza tych śródlądowych, obniżył się znacznie w 2018 roku. 

Ile kąpielisk w Polsce ma doskonałą jakość wody
Kąpieliska w Polsce z doskonałą jakością wody;
Opracowanie statystyki.pl na podstawie danych Eurostat.Kąpieliska przybrzeżne z doskonałą jakością wody

Odsetek polskich kąpielisk przybrzeżnych (morskich) z wodą spełniającą najbardziej rygorystyczne wymogi jest najniższy w Europie i w roku 2021 wyniósł 43,5%.

To bardzo słaby wynik biorąc pod uwagę stale rosnący średni poziom w Unii Europejskiej, który dwa lata temu wynosił 88,3%.

Największy odsetek kąpielisk przybrzeżnych z najwyżej ocenioną jakością wody występuje w Chorwacji (99,2%). Jeżeli szukacie kąpielisk morskich z doskonałą jakością wody, to oprócz Chorwacji warto wybrać się na Maltę, do Grecji, Słowenii lub Hiszpanii.

Kąpieliska morskie w Europie z doskonałą jakością wody
Kąpieliska przybrzeżne w Europie z doskonałą jakością wody;
Opracowanie statystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Odsetek kąpielisk morskich w Polsce i w UE z najwyżej ocenioną jakością wody
Kąpieliska przybrzeżne w Polsce i w Unii Europejskiej z doskonałą jakością wody;
Opracowanie statystyki.pl na podstawie danych Eurostat.
Kąpieliska śródlądowe z doskonałą jakością wody

Niewiele wyższą pozycję zajmuje Polska w europejskim rankingu kąpielisk śródlądowych z najwyżej ocenioną jakością wody.

W tym zestawieniu zaskakująco nisko znalazła się Chorwacja, biorąc pod uwagę najwyżej oceniane w Europie chorwackie kąpieliska przybrzeżne.

Wszystkie kąpieliska śródlądowe w Grecji i w Bułgarii oceniono jako doskonałe pod względem jakości wody.

Europejskie kąpieliska śródlądowe z najwyżej ocenioną jakością wody
Kąpieliska śródlądowe w Europie z doskonałą jakością wody;
Opracowanie statystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Kąpieliska śródlądowe w Polsce i w UE z doskonałą jakością wody
Kąpieliska śródlądowe w Polsce i w Unii Europejskiej z doskonałą jakością wody;
Opracowanie statystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Co o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.
Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?
Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza