Reklama

Ilu więźniów jest w Polsce i jakie wyroki odsiadują?

Liczba więźniów w Polsce
Liczba więźniów w Polsce stanowi istotny i często dyskutowany temat, który rzuca światło na różne aspekty systemu penitencjarnego w naszym kraju. Od lat budzi to zarówno zainteresowanie społeczeństwa, jak i dyskusje wśród ekspertów, polityków oraz organizacji zajmujących się prawami człowieka. Ilu więźniów jest w Polsce i jakie wyroki odsiadują?
 • W więzieniach w Polsce na koniec lutego 2024 roku osadzonych było 74 417 więźniów, z czego 5% stanowiły kobiety.
 • System penitencjarny dysponuje 84 tys. miejsc, co oznacza, że ​​zakłady karne i areszty śledcze są wypełnione w 88%.
 • Główne powody osadzenia to: przestępstwa przeciwko mieniu (39%), przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (13%) oraz przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (12,6%).
 • W polskich więzieniach 563 osoby odbywają dożywotnią karę pozbawienia wolności.
 • Polska, obok Węgier, ma najwyższą w Unii Europejskiej liczbę więźniów w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.
 • W więzieniach na terenie Unii Europejskiej osadzonych było ponad 475 tys. więźniów.


Data pierwszej publikacji: lipiec 2023

Ostatnia aktualizacja: marzec 2024


Liczba więźniów w Polsce

Polska należy do niechlubnej czołówki państw Unii Europejskiej pod względem liczby osadzonych. Na początku 2024 roku liczba więźniów w Polsce przekraczała 74 tysiące.

Wykres przedstawia ilu więźniów jest w Polsce
Średnia miesięczna liczba więźniów w Polsce na przestrzeni lat;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Służby Więziennej


Liczba więźniów w Polsce stanowi zawsze istotny temat dyskusji w kontekście systemu więziennictwa i sprawiedliwości. Dane Centralnego Zarządu Służby Więziennej pokazują, że wg stanu na 29 lutego 2024 roku w Polsce ogólna liczba więźniów wynosiła 74 417 (osoby przebywające w aresztach śledczych i zakładach karnych). To o 5% więcej niż w 2015 roku.

Większość więźniów w Polsce to skazani (64 904 osób), a następnie tymczasowo aresztowani (8 259) oraz ukarani (1 254). Ta kategoryzacja daje nam wgląd w różne etapy postępowań karnych i stanów prawnych, w jakich znajdują się więźniowie.

Z danych udostępnionych przez Służbę Więzienną wynika również, że spośród ogólnej liczby więźniów, 3 823 to kobiety, co stanowi 5,1% ogółu. Cóż, panowie zdecydowanie dominują w tym gronie. Te statystyki pokazują znaczącą dysproporcję między liczbą więźniów płci męskiej i żeńskiej w Polsce.

Raport odzwierciedla również liczbę młodocianych więźniów w Polsce. Spośród wszystkich więźniów, 1 014 to młodociani mężczyźni, a 55 to młodociane kobiety. 

193 więźniów określono jako "niebezpieczni". Są to osoby tymczasowo aresztowane lub skazane, które stwarzają poważne zagrożenie społeczne lub dla bezpieczeństwa zakładu. Odbywają karę w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego typu zamkniętego.

Według stanu na koniec lutego 2024 roku 563 osoby w Polsce odbywały dożywotnią karę pozbawienia wolności.Struktura wiekowa więźniów w Polsce

Dane Służby Więziennej zebrane na podstawie stanu na 31 grudnia 2023 roku ukazują różne grupy wiekowe więźniów w Polsce. Najwięcej osób skazanych i tymczasowo aresztowanych było w wieku od 31 do 42 lat (31 291 osób) i stanowili 43% wszystkich więźniów.

Wykres pokazuje liczbę więźniów w Polsce w podziale na grupy wiekowe
Więźniowie w Polsce w podziale na wiek;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Służby Więziennej
Więźniowie w Polsce wg wymiaru kary

Dane Służby Więziennej na podstawie stanu na 31 grudnia 2023 roku ukazują liczbę więźniów w Polsce odbywających zasadniczą karę pozbawienia wolności w zależności od wymiaru kary. Więźniowie skazani na krótki okres, do 3 miesięcy, stanowią stosunkowo niewielką grupę. Największe skupienie więźniów odnotowuje się w przedziałach wymiaru kary od powyżej 6 miesięcy do 1 roku. Istnieją również niewiele mniejsze grupy skazanych na dłuższe kary, takie jak powyżej 3 do 5 lat oraz 2 do 3 lat.

Wykres pokazuje wymiar zasadniczej kary pozbawienia wolności
Zasadnicza kara pozbawienia wolności wg wymiaru kary;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Służby Więziennej
Więźniowie w Polsce wg rodzaju przestępstw

W więzieniach w Polsce wg stanu na 31 grudnia 2023 roku najwięcej więźniów odbywało kary za przestępstwa popełnione przeciwko:
 • mieniu (kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje, wymuszenia rozbójnicze) - 29 333 osoby (39%)
 • rodzinie i opiece (znęcanie się, niepłacenie alimentów) - 9 621 osób (13%)
 • życiu i zdrowiu (m.in. zabójstwa, nieumyślne spowodowanie śmierci, udział w bójce lub pobiciu) - 9 410 osoby (12,6%)
 • bezpieczeństwu w komunikacji (m.in. wypadki i katastrofy komunikacyjne oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości) - 6 856 osób (9%)
 • osadzeni na mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - 4 604 osoby (6%)
 • wolności seksualnej i obyczajowości (m.in. gwałty) - 3 953 osób (5%)

Za nieumyślne spowodowanie przestępstwa osadzonych było 127 osób (0,2%).Ile cudzoziemców przebywa w polskich więzieniach?

Liczba cudzoziemców osadzonych w polskich więzieniach na koniec lutego 2024 roku wynosiła 2 380 osób (3,2% ogółu więźniów), w tym: 1 281 osób skazanych, 972 osoby tymczasowo aresztowane oraz 28 osób ukaranych. Wśród osadzonych cudzoziemców dominują mężczyźni (96%).

Obraz pokazuje liczbę cudzoziemców w polskich więzieniach
Cudzoziemcy w więzieniach w Polsce - TOP 15;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Służby Więziennej

Najliczniejszą grupę obcokrajowców wśród osadzonych w polskich więzieniach stanowią obywatele Ukrainy, którzy obejmują prawie połowę (47%) wszystkich osadzonych cudzoziemców, następnie Gruzini (14%), Białorusini (6%) oraz Rosjanie (4%).

Wśród osadzonych Ukraińców 666 osób to osoby skazane, 445 osób tymczasowo aresztowanych i 17 osób ukaranych.

Cudzoziemcy przebywający w aresztach śledczych i zakładach karnych w Polsce w dniu 29 lutego 2024 roku:

Lp.ObywatelstwoLiczba więźniów
1Ukraina1 128
2Gruzja341
3Białoruś147
4Rosja93
5Mołdawia79
6Rumunia64
7Nieustalone40
8Bułgaria38
9Armenia32
10Niemcy28
11Litwa25
12Słowacja23
13Nigeria22
14Uzbekistan22
15Wietnam22
16Czechy18
17Łotwa16
18Indie13
19Turcja13
20Turkmenistan13
21Holandia12
22Kolumbia12
23Azerbejdżan11
24Syria11
25Estonia9
26Kazachstan9
27Włochy9
28Bezpaństwowiec8
29Tunezja7
30Albania6
31Paragwaj6
32Wielka Brytania6
33Egipt5
34Francja5
35USA5
36Chiny4
37Izrael4
38Pakistan4
39Portugalia4
40Tadżykistan4
41Zimbabwe4
42Algieria3
43Bangladesz3
44Belgia3
45Kanada3
46Norwegia3
47Peru3
48Serbia3
49Szwecja3
50Afganistan2
51Etiopia2
52Hiszpania2
53Iran2
54Kirgistan2
55Słowenia2
56Austria1
57Brazylia1
58Chorwacja1
59Dania1
60Finlandia1
61Ghana1
62Irlandia1
63Jordania1
64Kamerun1
65Korea Południowa1
66Liban1
67Libia1
68Malezja1
69Maroko1
70Mongolia1
71Palestyna1
72Rwanda1
73Senegal1
74Sudan1
75Szwajcaria1
76Tanzania1
77Węgry1Liczba więźniów w Europie

Systemy penitencjarne odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu społeczeństw, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Dane dotyczące liczby więźniów w poszczególnych krajach dostarczają informacji na temat skali i złożoności systemów penitencjarnych. Liczba więźniów w poszczególnych krajach różni się znacząco, od kilkudziesięciu w mniejszych krajach, takich jak Liechtenstein czy Islandia, do setek i dziesiątek tysięcy w większych krajach, takich jak Turcja, Anglia czy Polska.

Wykres przedstawia ilu więźniów jest w Polsce i w innych krajach europejskich
Liczba więźniów w krajach europejskich w 2021 roku;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych EurostatWedług danych z 2021 roku, Polska, obok Węgier, miała najwyższą liczbę więźniów w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców w Unii Europejskiej. Wskaźnik inkarceracji, czyli liczba osadzonych na 100 tys. mieszkańców, wynosił w Polsce 191.

Najniższe wskaźniki inkarceracji odnotowano w Finlandii (51), Słowenii (54) i Holandii (65). Średnia w Unii Europejskiej to 106 więźniów na 100 tys. osób.


Mapa przedstawia wskaźnik więźniów na 100 000 osób w Europie
Liczba więźniów na 100 tys. osób w Europie;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat

Image by FreepikCo o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę


Obserwuj mój profil na Facebooku po więcej ciekawych statystyk

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza