Ilość samobójstw w Polsce i na świecie

Ilość samobójstw w Polsce i na świecie

Statystyki samobójstw

Samobójstwo to poważny problem globalny. Jest jedną z dwudziestu głównych przyczyn śmierci na całym świecie i czwartą najczęstszą przyczyną zgonu wśród młodych osób w wieku 15 - 29 lat. Więcej ludzi umiera w wyniku samobójstwa niż z powodu malarii, raka piersi, zabójstwa lub wypadku drogowego. Zdaniem WHO co roku ponad 700 tysięcy ludzi umiera w następstwie popełnionego samobójstwa, w tym ponad 5 tysięcy osób w Polsce. Każde samobójstwo jest ogromną tragedią, która dotyka rodziny i całe społeczności oraz ma długotrwały wpływ na najbliższe osoby.


Ilość samobójstw w Polsce

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że statystyki dotyczące liczby samobójstw w Polsce zostały udostępnione przez Komendę Główną Policji, która zwraca uwagę, że w roku 2013 zmieniono metody gromadzenia i generowania statystyk o samobójstwach.

W ostatnich latach w Polsce co roku ponad 5 tys. osób umierało w wyniku udanej próby samobójczej. W 2021 roku było to 5 201 osób i jest to liczba o prawie tysiąc niższa niż w rekordowym pod względem ilości samobójstw roku 2014, w którym śmierć poniosło 6 165 samobójców.

Należy również zwrócić uwagę na rosnącą z każdym rokiem ilość podejmowanych prób samobójczych. W roku 2021 było ich aż 13 798, czyli o 61% więcej niż w 2013 roku.

Liczba samobójstw ogółem i zakończonych zgonem w Polsce na przestrzeni lat;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji


W Polsce w 2021 roku aż 85% samobójstw zakończonych zgonem popełnili mężczyźni.

Samobójstwa w 2021 roku w Polsce zakończone zgonem w podziale na płeć;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji


Najczęściej próbę samobójczą podejmowały osoby w grupie wiekowej "19 - 24 lata", a najwięcej zgonów odnotowano wśród osób w wieku od 35 do 39 lat. Wraz z wiekiem rośnie stosunek liczby zgonów do liczby podjętych zamachów na własne życie. W grupie wiekowej "85 i więcej lat" jest najwyższy, ponieważ 73,8% prób samobójczych zakończyło się zgonem. Natomiast wśród osób do 18 roku życia stosunek ten jest najniższy - 8,5% zamachów samobójczych zakończyło się śmiercią.

Liczba samobójstw ogółem i zakończonych zgonem w Polsce wg grup wiekowych;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji


W 2021 roku najwięcej prób samobójczych podjęto w niedzielę (2 174), a najwięcej zgonów w wyniku samobójstwa odnotowano w poniedziałek (859).


Liczba samobójstw ogółem i zakończonych zgonem w Polsce wg dni tygodnia;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji


Gdzie popełniono najwięcej samobójstw?

Zdecydowanie najwięcej prób samobójczych ogółem i zakończonych zgonem podjęto w mieszkaniu lub w domu. W tym miejscu przeprowadzono 60% wszystkich zamachów samobójczych w Polsce w 2021 roku. Siedem na dziesięć prób samobójczych podjętych w zabudowaniu gospodarczym zakończyło się zgonem i jest to najwyższy wskaźnik zgonów wśród miejsc, w których próbowano popełnić samobójstwo. 

Liczba samobójstw ogółem i zakończonych zgonem w Polsce w podziale na miejsce dokonania czynu;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji


Z jakiego powodu najczęściej popełniano samobójstwo?

Najczęstszą przyczyną podejmowanych prób samobójczych (wśród ustalonych powodów) w Polsce w 2021 roku była choroba i zaburzenia psychiczne np. depresja (3 591). Drugim najczęstszym powodem zamachu samobójczego był zawód miłosny (1 366), a następnie nieporozumienia i przemoc w rodzinie (1 344).


Liczba samobójstw ogółem i zakończonych zgonem w Polsce w podziale na powód popełnienia czynu (ofiara może być przypisana do kilku kategorii);
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji


W jaki sposób najczęściej popełniano samobójstwo?

Najczęściej samobójcy odbierali sobie życie poprzez powieszenie się (5 735), które stanowi aż 41,6% wszystkich sposobów popełnienia samobójstwa w Polsce w 2021 roku.

Liczba samobójstw ogółem i zakończonych zgonem w Polsce w podziale na sposób popełnienia czynu;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji

Samobójstwa w Polsce i na świecie

Wg danych WHO w roku 2019 w Polsce (podobnie jak w przypadku Holandii i Słowacji) wskaźnik samobójstw na 100 000 mieszkańców wyniósł 9,3 i był to 83 wynik na świecie. Wśród państw europejskich najniższy wskaźnik samobójstw występuje w Grecji (3,6) oraz Albanii (3,7), a najwyższy w Rosji (21,6) i Litwie (20,2).

Wskaźnik samobójstw na 100 tys. mieszkańców w Europie w 2019 roku;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych WHO


W Europie w 2019 roku średni wskaźnik samobójstw był wyższy niż w Polsce i wynosił 10,5. Najwyższy średni wskaźnik samobójstw na 100 tys. osób co roku odnotowywany jest w Afryce. W 2019 roku na kontynencie afrykańskim średnio na 100 tys. osób przypadało 11,2 samobójców. Krajem o najwyższym wskaźniku samobójstw na świecie jest Lesotho (87,5), a następnie Gujana (40,9).

Myśli samobójcze - gdzie szukać pomocy?

22 484 88 01 – Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka
116 123 – Telefon zaufania dla dorosłych
22 635 09 54 – Telefon zaufania dla osób starszych
800 120 002 – Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - „Niebieska Linia”
800 120 226 – Policyjny telefon zaufania w sprawie przemocy w rodzinie

Więcej informacji na stronie stopdepresji.pl


Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?
Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza