Reklama

Statystyki samobójstw. Liczba samobójstw w Polsce i na świecie

Ile samobójstw popełniono w Polsce
Statystyki samobójstw w Polsce to temat, który nie tylko rysuje obraz zdrowia psychicznego społeczeństwa, ale również stawia pytania o skomplikowane kwestie społeczne, ekonomiczne i psychologiczne. W ciągu ostatnich kilku lat zauważalny jest wzrost nie tylko liczby prób samobójczych, ale i zainteresowania tym problemem, co może świadczyć o rosnącej świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego. Ile samobójstw popełniono w Polsce?

 • Liczba prób samobójczych w Polsce rośnie z roku na rok.
 • W 2023 roku w Polsce w wyniku samobójstwa zmarły 5 233 osoby.
 • Ze statystyk samobójstw wynika, że w Polsce każdego dnia 41 osób podejmuje próbę samobójczą, z czego 14 kończy się śmiercią.
 • Liczba samobójstw wśród mężczyzn jest pięć razy wyższa niż wśród kobiet.
 • Najwięcej skutecznych samobójstw (zakończonych zgonem) popełniają mężczyźni w wieku 35-39 lat.
 • Natomiast najwięcej prób samobójczych dokonują młode osoby w wieku 13 - 18 lat.


Data pierwszej publikacji: październik 2022

Ostatnia aktualizacja: luty 2024


Statystyki samobójstw w Polsce i na świecie

Samobójstwo, tragiczny akt ostateczności, pozostaje jednym z najbardziej wstrząsających zagadnień społecznych zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Zdaniem WHO co roku ponad 700 tysięcy ludzi umiera w następstwie popełnionego samobójstwa, w tym ponad 5 tysięcy osób w Polsce. Oznacza to, że co 40 sekund ktoś na świecie odbiera sobie życie!

Samobójstwo to poważny problem globalny. Jest jedną z dwudziestu głównych przyczyn śmierci na całym świecie i czwartą najczęstszą przyczyną zgonu wśród młodych osób w wieku 15 - 29 lat. Więcej ludzi umiera w wyniku samobójstwa niż z powodu malarii, raka piersi, zabójstwa lub wypadku drogowego. Każde samobójstwo jest ogromną tragedią, która dotyka rodziny i całe społeczności oraz ma długotrwały wpływ na najbliższe osoby.


Liczba samobójstw w Polsce

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że statystyki dotyczące liczby samobójstw w Polsce zostały udostępnione przez Komendę Główną Policji, która informuje, że w roku 2013 zmieniono metody gromadzenia i generowania statystyk o samobójstwach.

W ostatnich latach w Polsce co roku ponad 5 tys. osób umierało w wyniku udanej próby samobójczej. W 2023 roku w Polsce 5 233 osoby zginęły śmiercią samobójczą i jest to liczba samobójstw o prawie tysiąc niższa niż w rekordowym pod względem ilości popełnionych samobójstw roku 2014, w którym śmierć poniosło 6 165 samobójców.

Należy również zwrócić uwagę na rosnącą z każdym rokiem ilość podejmowanych prób samobójczych. W roku 2023 podjęto aż 15 133 zamachy samobójcze, czyli o 76% więcej niż dziesięć lat wcześniej!

Oznacza to, że w Polsce każdego dnia podejmowanych jest 41 prób samobójczych, w wyniku których ginie 14 osób.

W największym stopniu wzrosła liczba podejmowanych samobójstw wśród bardzo młodych osób. W ciągu ostatnich 7 lat ilość osób do 18 roku życia podejmujących próbę samobójczą potroiła się.

Wykres przedstawia liczbę prób samobójczych i zakończonych zgonem w Polsce na przestrzeni lat
Liczba samobójstw w Polsce na przestrzeni lat;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji


W ostatnich latach wraz ze wzrostem liczby podejmowanych prób samobójczych w Polsce zauważalny jest spadek odsetka prób samobójczych zakończonych zgonem.

Wykres prezentuje liczbę prób samobójczych w Polsce
Liczba prób samobójczych w Polsce, w tym zakończonych zgonem;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej PolicjiKto częściej popełnia samobójstwo?

Dane statystyczne pokazują, że zdecydowanie większą część samobójców stanowią mężczyźni. W Polsce w 2023 roku 4 404 samobójstw zakończonych zgonem popełnili mężczyźni, a 829 kobiety. Oznacza, że na jedną kobietę, która odebrała sobie życie, przypadało 5 mężczyzn.

Jednak w ostatnich latach ilość mężczyzn skutecznie popełniających samobójstwo maleje, a kobiet rośnie. Np. w 2021 roku liczba zgonów mężczyzn w wyniku samobójstwa wynosiła 4 413, a kobiet 787.

Wykres pokazuje ile samobójstw w Polsce popełniają mężczyźni, a ile kobiety
Samobójstwa w 2023 roku w Polsce zakończone zgonem w podziale na płeć;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji

W roku 2023 w Polsce najczęściej próbę samobójczą podejmowały osoby w grupie wiekowej "13 - 18 lat", a najwięcej zgonów odnotowano wśród osób w wieku od 35 do 39 lat oraz od 40 do 44 lat.

Wraz z wiekiem rośnie stosunek liczby zgonów do liczby podjętych zamachów na własne życie. W grupie wiekowej "85 i więcej lat" jest najwyższy, ponieważ 74% prób samobójczych zakończyło się zgonem. Natomiast wśród osób do 18 roku życia stosunek ten jest najniższy: 6,8% zamachów samobójczych zakończyło się śmiercią.

Wykres przedstawia liczbę samobójstw w Polsce wg wieku
Liczba wszystkich prób samobójczych i zakończonych zgonem w Polsce w podziale na kategorie wiekowe;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji


W jaki dzień tygodnia popełniono najwięcej samobójstw?

W 2023 roku najwięcej prób samobójczych podjęto w niedzielę (2 327). Natomiast poniedziałek to dzień tygodnia, w którym nastąpiło najwięcej zgonów w wyniku samobójstwa (812).

Wykres pokazuje w jaki dzień tygodnia popełniono najwięcej samobójstw w Polsce
Liczba samobójstw ogółem i zakończonych zgonem w Polsce wg dni tygodnia;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji
Gdzie popełniono najwięcej samobójstw?

Zdecydowanie najwięcej prób samobójczych ogółem i zakończonych zgonem podjęto w mieszkaniu lub w domu. W tym miejscu przeprowadzono 61,5% wszystkich zamachów samobójczych w Polsce w 2023 roku.

Siedem na dziesięć prób samobójczych podjętych w zabudowaniu gospodarczym oraz w piwnicy, garażu lub strychu zakończyło się zgonem i jest to najwyższy wskaźnik zgonów wśród miejsc, w których próbowano popełnić samobójstwo.

Miejsca, w których najczęściej podejmowano próbę samobójczą w Polsce w 2023 roku:
 • Mieszkanie / dom (9 312)
 • Garaż / piwnica / strych (995)
 • Park / las (899)
 • Droga / ulica / chodnik (886)
 • Zabudowania gospodarcze (828)


Wykres przedstawia liczbę samobójstw wg miejsca popełnienia samobójstwa
Liczba samobójstw ogółem i zakończonych zgonem w Polsce w podziale na miejsce dokonania czynu;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji
Z jakiego powodu najczęściej popełniano samobójstwo?

Przyczyny samobójstw są złożone i nie zawsze jest możliwe ich jednoznaczne określenie. Najczęstszą przyczyną podejmowanych prób samobójczych (wśród ustalonych powodów) w Polsce w 2023 roku była choroba i zaburzenia psychiczne np. depresja czy zaburzenia lękowe (4 462).

Drugim najczęstszym powodem zamachu samobójczego był zawód miłosny (1 509), a następnie nieporozumienia i przemoc w rodzinie (1 365).

Najczęstsze powody prób samobójczych w Polsce w 2023 roku:
 • Choroba psychiczna / zaburzenia psychiczne (4 462)
 • Zawód miłosny (1 509)
 • Nieporozumienia rodzinne / przemoc w rodzinie (1 365)
 • Złe warunki ekonomiczne / długi (359)
 • Problemy w szkole lub pracy (322)
 • Śmierć bliskiej osoby (316)

Wykres pokazuje najczęstsze powody popełniania samobójstw w Polsce
Liczba samobójstw ogółem i zakończonych zgonem w Polsce w podziale na powód popełnienia czynu (ofiara może być przypisana do kilku kategorii);
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej PolicjiW jaki sposób najczęściej popełniano samobójstwo?

Najczęściej samobójcy odbierali sobie życie poprzez powieszenie się (5 563), które stanowi aż 37% wszystkich sposobów popełnienia samobójstwa w Polsce w 2023 roku.


Wykres pokazuje najczęstsze sposoby popełnienia samobójstw w Polsce
Liczba samobójstw ogółem i zakończonych zgonem w Polsce w podziale na sposób popełnienia czynu;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej PolicjiSamobójstwa w Polsce, w Europie i na świecie

Wg danych WHO w roku 2019 w Polsce (podobnie jak w przypadku Holandii i Słowacji) wskaźnik samobójstw na 100 tys. mieszkańców wyniósł 9,3 i był to 83 wynik na świecie.

Wśród państw europejskich najniższy wskaźnik samobójstw występuje w Turcji (2,3) oraz Armenii (2,7), a najwyższy w Rosji (21,6) i Litwie (20,2).

Mapa pokazuje gdzie w Europie popełnia się najwięcej samobójstw w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców
Wskaźnik samobójstw na 100 tys. mieszkańców w Europie;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych WHOW Europie w 2019 roku średni wskaźnik samobójstw był wyższy niż w Polsce i wynosił 10,5.

Najwyższy średni wskaźnik samobójstw na 100 tys. osób co roku odnotowywany jest w Afryce. W 2019 roku na kontynencie afrykańskim średnio na 100 tys. osób przypadało 11,2 samobójców.

Gdzie jest najwięcej samobójstw na świecie? Krajem o najwyższym wskaźniku samobójstw na świecie jest Lesotho (87,5), a następnie Gujana (40,9) i Eswatini (40,5).

W globalnym kontekście, dane dotyczące samobójstw rzucają światło na różnorodność czynników ryzyka i społecznych determinantów tego zjawiska. Od krajów o wysokim wskaźniku samobójstw, takich jak Lesotho czy Rosja, po kraje o stosunkowo niskich wskaźnikach, jak Cypr czy Grecja, analiza tych danych pozwala na identyfikację wzorców oraz różnic kulturowych i społecznych, które wpływają na występowanie samobójstw.

Ranking samobójstw na świecie na podstawie wskaźnika samobójstw popełnionych na 100 tys. osób w 2019 roku wg danych WHO:

MiejsceKrajWskaźnik samobójstw na 100 tys. osób
1Lesotho87,48
2Gujana40,85
3Eswatini40,46
4Kiribati30,56
5Mikronezja28,99
6Surinam25,89
7Zimbabwe23,63
8RPA23,49
9Mozambik23,19
10Republika Środkowoafrykańska22,96
11Rosja21,60
12Korea Południowa21,16
13Vanuatu20,96
14Botswana20,22
15Litwa20,15
16Urugwaj18,83
17Kazachstan18,05
18Mongolia18,02
19Ukraina17,73
20Wyspy Salomona17,37
21Erytrea17,26
22Białoruś16,49
23Czarnogóra16,22
24Łotwa16,06
25Kamerun15,92
26Wybrzeże Kości Słoniowej15,66
27Wyspy Zielonego Przylądka15,23
28Togo14,81
29Somalia14,66
30Samoa14,60
31USA14,51
32Zambia14,43
33Burkina Faso14,38
34Słowenia13,97
35Belgia13,93
36Gwinea Równikowa13,51
37Namibia13,51
38Finlandia13,43
39Czad13,22
40Gabon13,11
41Indie12,91
42Sri Lanka12,89
43Benin12,71
44Angola12,55
45Demokratyczna Republika Konga12,41
46Gwinea Bissau12,38
47Szwecja12,37
48Gwinea12,33
49Japonia12,24
50Mołdawia12,17
51Burundi12,12
52Estonia11,96
53Dżibuti11,95
54Węgry11,77
55Kongo11,62
56Australia11,25
57Sierra Leone11,25
58Haiti11,17
59Islandia11,15
60Chorwacja11,01
61Kenia11,01
62Senegal10,99
63Malawi10,58
64Ghana10,54
65Uganda10,45
66Austria10,40
67Kanada10,34
68Nowa Zelandia10,30
69Kuba10,19
70Niger10,15
71Norwegia9,91
72Szwajcaria9,83
73Nepal9,77
74Pakistan9,77
75Francja9,65
76Singapur9,65
77Gambia9,64
78Fidżi9,51
79Czechy9,48
80Etiopia9,45
81Rwanda9,45
82Słowacja9,31
83Polska9,30
84Holandia9,27
85Madagaskar9,18
86Irlandia8,90
87Mauritius8,75
88Luksemburg8,62
89Komory8,46
90Trynidad i Tobago8,28
91Kirgistan8,28
92Uzbekistan8,28
93Niemcy8,27
94Bośnia i Hercegowina8,25
95Korea Północna8,20
96Tanzania8,15
97Argentyna8,14
98Chile8,04
99Mali7,96
100Tajlandia7,95
101Serbia7,86
102Seszele7,73
103Ekwador7,68
104Belize7,65
105Gruzja7,65
106Dania7,63
107Kostaryka7,62
108Liberia7,37
109Rumunia7,33
110Maroko7,29
111Portugalia7,22
112Wietnam7,22
113Bahrajn7,20
114Macedonia7,15
115Jemen7,06
116Wielka Brytania6,88
117Nigeria6,87
118Saint Lucia6,85
119Boliwia6,82
120Sudan Południowy6,69
121Chiny6,67
122Bułgaria6,50
123Brazylia6,41
124Gwatemala6,23
125Paragwaj6,16
126El Salwador6,11
127Turkmenistan6,07
128Laos5,98
129Afganistan5,96
130Malezja5,77
131Kambodża5,49
132Mauretania5,47
133Arabia Saudyjska5,43
134Tadżykistan5,32
135Malta5,32
136Meksyk5,29
137Hiszpania5,28
138Zjednoczone Emiraty Arabskie5,24
139Izrael5,15
140Iran5,13
141Dominikana5,11
142Bhutan5,07
143Sudan4,76
144Irak4,74
145Nikaragua4,66
146Katar4,66
147Timor-Leste4,53
148Libia4,49
149Oman4,47
150Tonga4,37
151Włochy4,33
152Azerbejdżan3,97
153Bangladesz3,85
154Kolumbia3,74
155Albania3,72
156Grecja3,62
157Papua Nowa Gwinea3,57
158Egipt3,41
159Bahamy3,37
160Cypr3,18
161Tunezja3,18
162Mjanma2,96
163Panama2,86
164Malediwy2,76
165Liban2,76
166Peru2,73
167Armenia2,66
168Kuwejt2,66
169Algieria2,60
170Honduras2,58
171Indonezja2,55
172Brunei2,54
173Filipiny2,54
174Turcja2,34
175Jamajka2,28
176Wyspy Świętego Tomasza i Książęca2,20
177Syria2,11
178Wenezuela2,10
179Jordania1,98
180Saint Vincent i Grenadyny1,01
181Grenada0,64
182Antigua i Barbuda0,32
183Barbados0,31
Wskaźnik samobójstw na 100 tys. osób;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych WHOMyśli samobójcze - gdzie szukać pomocy?

22 484 88 01 – Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka
116 123 – Telefon zaufania dla dorosłych
22 635 09 54 – Telefon zaufania dla osób starszych
800 120 002 – Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - „Niebieska Linia”
800 120 226 – Policyjny telefon zaufania w sprawie przemocy w rodzinie

Więcej informacji na stronie stopdepresji.pl

Pamiętajmy, że samobójstwo to nie wyjście, a życie jest zawsze warte ratowania.


Image by Freepik


Co o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę


Obserwuj mój profil na Facebooku po więcej ciekawych statystyk

4 Komentarze

 1. czy można prosić o załączenie jakiejś bibliografii do tego artykułu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam, dane pochodzą z dwóch źródeł: statystyki policji (https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze) oraz dane Światowej Organizacji Zdrowia (https://www.who.int/data/gho/data/themes/mental-health/suicide-rates). Pozdrawiam!

   Usuń
 2. Wiem, że to może brzmieć jak głupie pytanie, ale muszę je zadać. Czy istnieje związek pomiędzy liczbą samobójstw a dietą, klimatem oraz religią w różnych krajach?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo ciekawe pytanie i zarazem trudne ze względu na złożoność poruszanych tematów. Istnieje wiele teorii na ten temat, ale trzeba być ostrożnym w formułowaniu wniosków. Nie spotkałem się z jednoznacznymi dowodami na bezpośredni związek między dietą a liczbą samobójstw. Jednak niektóre badania sugerują, że istnieje wpływ diety na zdrowie psychiczne. Tak samo niektóre badania sugerują, że czynniki klimatyczne, takie jak długość dnia i nasłonecznienie, mogą wpływać na zdrowie psychiczne. W przypadku religii wyniki badań są niespójne. Z jednych wynika, że religia chroni przed samobójstwem, inne twierdzą zupełnie inaczej (jedno z ciekawszych badań: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7310534/). Pozdrawiam!

   Usuń
Nowsza Starsza