Reklama

Stopa oszczędności w Polsce i w Europie

Jak oszczędzają Polacy

Oszczędzanie stanowi kluczowy element zdrowego funkcjonowania gospodarstw domowych, wpływając na ich stabilność finansową. W obliczu wysokiej inflacji, niepewnej sytuacji geopolitycznej i nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, pytanie o oszczędności gospodarstw domowych staje się coraz bardziej palące. Zarówno w Polsce, jak i w całej Europie obserwujemy zróżnicowane trendy i możliwości w tym zakresie, co skłania do głębszej analizy i refleksji. Jak kształtuje się stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce na tle Europy?

  • W 2022 roku stopa oszczędności w Polsce wyniosła -0,8%, co oznacza, że Polacy wydali więcej niż zarobili.
  • Jest to drugi najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej, po Grecji (-4%).
  • Średnia dla UE wyniosła 12,7%, a najwyższe stopy odnotowano w Niemczech (19,9%), Holandii (19,4%) i Luksemburgu (18,1%).


Stopa oszczędności gospodarstw domowych w Europie

Stopę oszczędności gospodarstw domowych definiuje się jako oszczędności podzielone przez dochody do dyspozycji (dochód do dyspozycji to kwota pieniędzy po odjęciu podatków dochodowych i składek emerytalnych, jaką gospodarstwa domowe mogą przeznaczyć na wydatki i oszczędzanie).

W 2022 roku mieszkańcy Unii Europejskiej zaoszczędzili średnio 12,7% swojego dochodu do dyspozycji. Ten wskaźnik był niższy niż w 2021 roku, kiedy wynosił 16,4% i zbliżył się do poziomu sprzed pandemii Covid-19. To oznacza, że w 2022 roku ludzie przeznaczali mniej pieniędzy na oszczędności i więcej na bieżące wydatki.

Wykres pokazuje stopy oszczędności w poszczególnych krajach Europy, w tym w Polsce
Stopa oszczędności gospodarstw domowych w Europie;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych EurostatNajwyższe stopy oszczędności w Europie odnotowano w Szwajcarii (23,4%), Niemczech (19,9%) i Holandii (19,4%). W tych krajach gospodarstwa domowe oszczędzały prawie jedną czwartą lub jedną piątą swoich dochodów.

W 2022 roku Polska i Grecja miały ujemne stopy oszczędności, odpowiednio -0,8% i -4,0%. Oznacza to, że gospodarstwa domowe wydawały więcej niż wynosił ich dochód do dyspozycji brutto i w związku z tym albo korzystały ze zgromadzonych oszczędności z poprzednich okresów, albo zaciągały pożyczki, aby sfinansować swoje wydatki. To zjawisko może odzwierciedlać pewne wyzwania finansowe, z jakimi gospodarstwa domowe w Polsce i Grecji mogły się mierzyć w danym okresie.

W zestawieniu Eurostatu zabrakło danych z trzech państw unijnych: Bułgarii, Malty i Rumunii.


Stopa oszczędności w Polsce na tle Unii Europejskiej

W pierwszych latach XXI wieku stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce utrzymywała się nieco powyżej średniej Unii Europejskiej, jednak w 2004 roku nastąpił gwałtowny spadek, a stopa oszczędności spadła poniżej 6%.

Wykres przedstawia stopę oszczędności w Polsce na tle Unii Europejskiej na przestrzeni lat
Stopa oszczędności w Polsce i w UE na przestrzeni lat;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych EurostatCo o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę


Obserwuj mój profil na Facebooku po więcej ciekawych statystyk

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza