Nadwaga i otyłość w Polsce oraz na tle Europy. Ranking otyłości.

Nadwaga i otyłość w Polsce oraz na tle Europy. Ranking otyłości.

Walentynki na Ceneo.pl

Ile osób otyłych jest w Polsce. Ranking otyłości.

Otyłość jest jednym z największych wyzwań zdrowotnych w 21 wieku. Od 1975 roku wskaźnik otyłości zwiększył się pięciokrotnie. Według Our World in Data 51% populacji Unii Europejskiej była otyła w 2019 roku, co w porównaniu z zaledwie 9,3% w 1975 roku, oznacza wzrost o ponad 500% w ciągu 45 lat. Otyłość wiąże się z szeregiem powikłań zdrowotnych, które mogą być śmiertelne. W szczególności z przypadkami cukrzycy typu 2, z których 44% można przypisać nadwadze lub otyłości, a także chorobom serca w 23% przypadkach związanych z otyłością. Nadwaga lub otyłość są uznawane za piątą najczęstszą przyczynę śmierci według WHO.


Ranking otyłości

W Polsce w 2019 roku wg danych Eurostat prawie 57% osób w wieku ponad 14 lat miało nadwagę na podstawie wskaźnika Body Mass Index (BMI). Średnia dla krajów Unii Europejskiej wyniosła 51,3%. Najwyższy odsetek osób z nadwagą i otyłych w rankingu otyłości odnotowano wśród Maltańczyków i Chorwatów, którzy jako jedyni przekroczyli próg 60%. Po drugiej stronie znajdują się Włosi i Francuzi, u których stwierdzono jedynie ok. 45% osób z wartością wskaźnika BMI ponad 24,9.

Ranking otyłości w Europie:

Osoby z nadwagą i otyłe w Polsce i w Europie. Ile jest osób otyłych w Polsce? Ranking otyłości w Europie.
Odsetek osób otyłych w krajach europejskich;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

Wskaźnik masy ciała, w skrócie BMI, jest miarą masy ciała w stosunku do wzrostu, która dość dobrze koreluje z tkanką tłuszczową. BMI jest akceptowany jako najbardziej użyteczny wskaźnik otyłości u dorosłych, gdy dostępne są tylko dane dotyczące masy i wzrostu. BMI oblicza się dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost (w metrach) do kwadratu. W przypadku dzieci nie należy obliczać wskaźnika BMI, tylko skorzystać z siatek centylowych.

BMI jest dzielony na pięć kategorii:

  • mniejsze niż 18,5: niedowaga;
  • między 18,5 a 24,9: waga prawidłowa;
  • od 25 do 29,9: nadwaga;
  • powyżej 29,9: otyłość.


Statystyki otyłości w Polsce

W porównaniu do 2014 roku, odsetek Polaków z nadwagą i otyłością w 2019 zwiększył się o ponad 3%.

Podział Polaków wg BMI. Statystyki otyłości
Polacy wg kategorii BMI w 2014 i 2019 roku;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


W Polsce ponad 65% mężczyzn ma nadwagę lub jest otyła wg wskaźnika BMI. Wśród kobiet wynik jest dużo niższy i wynosi 49,1%.

Statystyki otyłości w podziale na płeć
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Odsetek osób z wagą powyżej prawidłowej na podstawie BMI rośnie wraz z wiekiem. Największy jest w grupie od 65 do 74 lat i wynosi w Polsce ponad 73%. W grupie po 75 roku życia procent osób z nadwagą i otyłością maleje w stosunku do dwóch wcześniejszych grup.

Statystyki otyłości w podziale na grupy wiekowe
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Różnica między udziałem osób z nadwagą i otyłych wśród polskich kobiet i mężczyzn początkowo powiększa się wraz z wiekiem, a maleje po 45 roku życia. Powyżej 65 lat odsetek kobiet z nadwagą jest prawie tak wysoki, jak w przypadku mężczyzn.

Statystyki otyłości w Polsce w podziale na grupy wiekowe i płeć
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Największy odsetek Polaków z nadwagą i otyłych jest wśród osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym, a najniższy wśród osób, które ukończyły studia krótkiego cyklu, licencjackie, magisterskie lub doktoranckie. Wśród krajów Unii Europejskiej średni odsetek ludzi z nadwagą i otyłych z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym lub policealnym jest na zbliżonym poziomie.

Statystyki otyłości w Polsce ze względu na wykształcenie i płeć
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


W Polsce w przypadku mężczyzn najmniejszy odsetek osób z nadwagą i otyłych występuje u osób z najniższym wykształceniem. Odwrotnie jest u kobiet, gdzie najniższy udział osób z nadwagą i otyłych jest wśród Polek z wyższym wykształceniem.
Statystyki otyłości w Polsce ze względu na wykształcenie i płeć
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?
Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę

1 Komentarze

  1. Wyszło mi, że jestem otyły ale walcze z tym, fajny blog, będę odwiedzał

    OdpowiedzUsuń
Nowsza Starsza