Reklama

Nadwaga i otyłość w Polsce i Europie. Statystyki i ranking otyłości.

Ile jest osób otyłych w Polsce i w Europie
Otyłość stanowi coraz większe wyzwanie zdrowotne nie tylko w skali globalnej, ale także w kontekście naszego kraju. Polska, jak wiele innych państw rozwiniętych, boryka się z rosnącym problemem nadwagi i otyłości wśród swojej populacji. Statystyki nadwagi i otyłości są alarmujące i rzucają światło na pilną potrzebę działań profilaktycznych oraz edukacyjnych. Ile osób w Polsce ma nadwagę lub jest otyła?

 • Statystyki otyłości pokazują, że prawie 3 na 5 Polaków ma nadwagę lub jest otyła.
 • W Polsce już co dziesiąta młoda osoba w wieku od 18 do 24 lat jest otyła.
 • Ponad 65% mężczyzn w Polsce ma nadwagę lub jest otyła. Odsetek kobiet z ponadnormatywną wagą ciała jest dużo niższy i wynosi 49,1%.
 • Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów w Europie z najwyższym odsetkiem osób z nadwagą lub otyłych.
 • Najniższy odsetek osób z nadwagą lub otyłych w Europie jest we Włoszech i Francji.

Otyłość to jedno z największych wyzwań zdrowotnych

Otyłość jest jednym z największych wyzwań zdrowotnych w XXI wieku. To nie tylko kwestia estetyczna, ale przede wszystkim poważny problem zdrowotny, który ma daleko idące konsekwencje dla jednostek oraz systemów opieki zdrowotnej. Otyłość, zdefiniowana jako nadmierna ilość tkanki tłuszczowej w organizmie, stała się plagą XXI wieku, wymagającą zdecydowanych działań na poziomie jednostkowym, społecznym i państwowym.

Od 1975 roku wskaźnik otyłości zwiększył się pięciokrotnie. Otyłość wiąże się z szeregiem powikłań zdrowotnych, które mogą być śmiertelne. W szczególności z cukrzycą typu 2, gdzie 44% przypadków można przypisać otyłości, a także chorobom serca w 23% przypadkach związanych z otyłością. Nadwaga lub otyłość są uznawane za czwartą najczęstszą przyczynę śmierci według WHO, które również przewiduje, że w ciągu dziesięciu lat otyłość wyprzedzi palenie papierosów jako główny czynnik ryzyka chorób nowotworowych. Jaki procent Polaków ma nadwagę lub jest otyła i jak wypadamy na tle innych krajów?


Ranking nadwagi i otyłości w Europie

Nadwaga i otyłość są globalnym problemem zdrowotnym, który dotyczy wielu krajów, w tym również Polski. W europejskim rankingu nadwagi i otyłości najwyższy odsetek osób z nadwagą i otyłych odnotowano wśród obywateli Malty, Chorwacji i Islandii, którzy jako jedyni przekroczyli próg 60%. Na przeciwległym końcu rankingu nadwagi i otyłości znajdują się Włosi i Francuzi, u których stwierdzono jedynie ok. 45% osób z wartością wskaźnika BMI wskazującą na nadwagę lub otyłość.

Polsce w 2019 roku wg danych Eurostat 38,2% osób w wieku ponad 14 lat miało nadwagę, a kolejne 18,5% było otyłych na podstawie wskaźnika Body Mass Index (BMI). Wynika z tego, że w sumie prawie 57% Polaków miało ponadnormatywną masę ciała (nadwaga lub otyłość). Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu krajów w Europie z najwyższym odsetkiem osób z nadwagą lub otyłych.

Średnio w krajach należących do Unii Europejskiej nadwagę lub otyłość miała ponad połowa populacji (51%), czyli 6 punktów procentowych mniej niż w Polsce.

Ranking nadwagi i otyłości w Europie:

Wykres przedstawia statystyki i ranking otyłości w Europie
Ranking otyłości w Europie;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.
Co to jest BMI?

Wskaźnik masy ciała, w skrócie BMI, jest miarą masy ciała w stosunku do wzrostu, która dość dobrze koreluje z tkanką tłuszczową. BMI jest akceptowany jako najbardziej użyteczny wskaźnik otyłości u dorosłych, gdy dostępne są tylko dane dotyczące masy i wzrostu. BMI oblicza się dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost (w metrach) do kwadratu. W przypadku dzieci nie należy obliczać wskaźnika BMI, tylko skorzystać z siatek centylowych.

BMI jest dzielony na pięć kategorii:

 • mniej niż 18,5: niedowaga;
 • między 18,5 a 24,9: waga prawidłowa;
 • od 25 do 29,9: nadwaga;
 • powyżej 29,9: otyłość.


Statystyki otyłości w Polsce

Statystyki otyłości pokazują, że prawie 3 na 5 Polaków ma nadwagę lub jest otyła. Odsetek osób w Polsce z nadwagą i otyłością w 2019 roku zwiększył się o ponad 3 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego badania, przeprowadzonego w 2014 roku.

Co pokażą statystyki otyłości po kolejnym badaniu, które ma być przeprowadzone w 2025 roku? Z szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że problem z otyłością może mieć nawet 30% Polaków (nie licząc osób z nadwagą!).

Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do rozwoju otyłości w Polsce. Jednym z głównych czynników jest niezdrowa dieta, bogata w tłuszcze nasycone, cukry i sól, a jednocześnie uboga w wartości odżywcze. Konsumpcja przetworzonych i wysokokalorycznych produktów spożywczych, częste spożywanie fast foodów oraz brak świadomości w zakresie zdrowego odżywiania prowadzą do nadwagi i otyłości.

Niedostatek aktywności fizycznej jest kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój otyłości. Wzrost technologii i zmiany stylu życia sprawiły, że wielu Polaków spędza większość czasu siedząc przed telewizorem, komputerem czy smartfonem. Brak regularnej aktywności fizycznej prowadzi do gromadzenia się tkanki tłuszczowej i zmniejszenia wydatku energetycznego organizmu.


Ile Polaków jest otyłych i ma nadwagę
Polacy wg kategorii BMI w 2014 i 2019 roku;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.
Nadwaga i otyłość wśród kobiet i mężczyzn

Jak kształtują się statystyki otyłości w podziale na płeć? W Polsce ponad 65% mężczyzn ma nadwagę lub jest otyła wg wskaźnika BMI. Wśród kobiet wynik jest dużo niższy i wynosi 49,1%.

W każdym europejskim kraju odsetek mężczyzn z nadwagą i otyłych jest wyższy niż odsetek kobiet.


Wykres pokazuje otyłość i nadwagę wśród mężczyzn i kobiet w Polsce i w Europie
Odsetek kobiet i mężczyzn z nadwagą i otyłych;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.Statystyki otyłości w podziale na wiek

Odsetek osób z wagą powyżej prawidłowej na podstawie BMI rośnie wraz z wiekiem. Wyjątkiem są osoby w wieku 75 lat i więcej. W tym przedziale procent osób z nadwagą i otyłych jest niższy niż w dwóch poprzednich grupach wiekowych, co może świadczyć o tym, że osoby otyłe żyją krócej.

Największy odsetek osób z nadwagą i otyłych jest w grupie od 65 do 74 lat i w Polsce wynosi ponad 73%. Prawie co czwarta młoda osoba w wieku od 15 do 24 lat zmaga się z nadwagą lub otyłością.

W każdej kategorii wiekowej odsetek Polaków z nadwagą i otyłych jest wyższy niż średnia wartość w Unii Europejskiej.


Wykres przedstawia odsetek osób z nadwagą i otyłych wg wieku
Statystyki otyłości w Polsce i w Unii Europejskiej wg wieku;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

Różnica między udziałem osób z nadwagą i otyłych wśród polskich kobiet i mężczyzn początkowo powiększa się wraz z wiekiem, a maleje po 45 roku życia. Powyżej 65 lat odsetek kobiet z nadwagą jest prawie tak wysoki, jak w przypadku mężczyzn.


Nadwaga i otyłość wśród kobiet i mężczyzn w Polsce wg wieku na wykresie
Osoby z nadwagą i otyłe w Polsce w podziale na płeć i wiek;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.
Nadwaga i otyłość a wykształcenie

Największy odsetek Polaków z nadwagą i otyłych jest wśród osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym, a najniższy wśród osób, które ukończyły studia krótkiego cyklu, licencjackie, magisterskie lub doktoranckie.

Wśród krajów Unii Europejskiej średni odsetek ludzi z nadwagą i otyłych z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym lub policealnym jest na zbliżonym poziomie.


Wykres przedstawia statystyki otyłości wg wykształcenia
Osoby z nadwagą i otyłe wg wykształcenia;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

W Polsce w przypadku mężczyzn najmniejszy odsetek osób z nadwagą i otyłych występuje u osób z najniższym wykształceniem. Odwrotnie jest u kobiet, gdzie najniższy udział osób z nadwagą i otyłych jest wśród Polek z wyższym wykształceniem.

Statystyki otyłości w Polsce ze względu na wykształcenie
Osoby w Polsce z nadwagą i otyłe w podziale na płeć i poziom wykształcenia;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.Statystyki otyłości w 2022 roku

W 2022 roku w Polsce co dziesiąta młoda osoba w wieku od 18 do 24 lat była otyła, a odsetek Polaków z wagą prawidłową malał wraz z wiekiem. Wśród osób w wieku powyżej 64 lat odsetek osób z nadwagą i otyłych był prawie 3 razy większy niż wśród osób z najmłodszej kategorii wiekowej.

Statystyki otyłości w Polsce wg BMI
Statystyki otyłości w Polsce w 2022 roku;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Statista.Należy zauważyć, że otyłość staje się coraz bardziej powszechna na całym świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Jest to wynik zmiany stylu życia, zwiększonej konsumpcji wysokokalorycznych pokarmów oraz braku aktywności fizycznej. Walka z otyłością stanowi wyzwanie dla wielu krajów, w tym Polski.


Jedną z przyczyn otyłości jest zbyt częste spożywanie słodzonych napojów. Zobacz jak często słodzone napoje piją Polacy.
Image by Freepik

Co o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę

1 Komentarze

 1. Wyszło mi, że jestem otyły ale walcze z tym, fajny blog, będę odwiedzał

  OdpowiedzUsuń
Nowsza Starsza