Reklama

Ilu młodych Polaków ma wykształcenie wyższe?

Wykształcenie wyższe wśród młodych osób w Polsce
W ciągu ostatnich kilku dekad Polska przeszła wyraźną transformację w obszarze wykształcenia, a szczególnie zauważalnym trendem stał się wzrost liczby młodych osób posiadających wyższe wykształcenie. Czy to oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze do gospodarki opartej na wiedzy?
 • W Polsce 46,3% młodych osób posiada wyższe wykształcenie.
 • To wynik cztery razy wyższy niż w 1998 roku.
 • Odsetek młodych Polaków z wyższym wykształceniem jest o 3 punkty procentowe wyższy niż średnia unijna.
 • Kobiety stanowią większość studentów na uczelniach wyższych oraz częściej zdobywają tytuły naukowe.
 • W Europie najwyższy procent młodych osób z wykształceniem wyższym jest w Irlandii, na Cyprze oraz w Luksemburgu.
 • W Rumunii, Bośni i Hercegowinie oraz na Węgrzech odsetek młodych osób posiadających wyższe wykształcenie jest najniższy w Europie.


Data pierwszej publikacji: czerwiec 2023

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2024Młode osoby w Polsce z wyższym wykształceniem

Wzrost dostępności edukacji wyższej i rozwój elastycznych form kształcenia sprawiają, że coraz więcej osób ma możliwość realizacji swoich edukacyjnych aspiracji. Polska może pochwalić się całkiem pokaźnym gronem młodych ludzi z wyższym wykształceniem. Według najnowszych danych Eurostatu, około 46,3% młodych Polaków w wieku 25 - 34 lat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych. Nieźle, prawda? Jest to wynik cztery razy wyższy niż w roku 1998, kiedy odsetek młodych osób z wyższym wykształceniem wynosił zaledwie 11,2%.

Procent młodych osób w Polsce mających wyższe wykształcenie systematycznie wzrastał do roku 2019, kiedy osiągnął poziom 44,6%. W ciągu kolejnych trzech lat wskaźnik ten obniżył się o 2 punkty procentowe, a w 2023 roku wzrósł do 46,3%.

Wykres przedstawia jaki odsetek młodych Polaków miało wyższe wykształcenie na przestrzeni lat
Odsetek osób w Polsce w wieku 25-34 lat z wyższym wykształceniem;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat

Ile młodych osób ma wyższe wykształcenie w Polsce i w Europie?

W 2023 roku 43,1% populacji Unii Europejskiej w wieku 25 – 34 lat miało wykształcenie wyższe, co stanowi wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z 2022 rokiem (42%). Jednak nadal było to o 2 punkty procentowe mniej niż cel Unii Europejskiej na 2030 rok, zgodnie z którym 45% ludności UE w tej grupie wiekowej posiada wykształcenie wyższe.

Prawie połowa krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, osiągnęła już ten cel na 2030 rok w zakresie tego wskaźnika:

 • Irlandia 62,7%
 • Cypr 61,6%
 • Luksemburg 60,2%
 • Litwa 57,4%
 • Holandia 54,5%
 • Szwecja 54,1%
 • Hiszpania 52,0%
 • Francja 51,9%
 • Belgia 50,0%
 • Dania 49,0%
 • Malta 46,3%
 • Polska 46,3%
 • Łotwa 45,1%

Wśród młodych Europejczyków najwyższy odsetek osób w wieku 25 - 34 lat z wykształceniem wyższym jest w Irlandii (62,7%), na Cyprze (61,6%) oraz w Luksemburgu (60,2%). Z drugiej strony są kraje, gdzie zdobycie dyplomu nie jest aż tak powszechne. W Rumunii (22,5%), Bośni i Hercegowinie (26,6%) i na Węgrzech (29,4%) jest najniższy w Europie odsetek osób z wyższym wykształceniem w grupie wiekowej od 25 do 34 lat.

W Polsce 46,3% osób w wieku 25 - 34 lat może pochwalić się dyplomem ukończenia szkoły wyższej. Jest to wynik o ponad 3 punkty procentowe wyższy niż średni poziom młodych osób z wyższym wykształceniem w Unii Europejskiej.

Wykres przedstawia ile młodych osób posiada wyższe wykształcenie w poszczególnych państwach
Osoby w wieku 25-34 lat z wyższym wykształceniem;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat

Wyższe wykształcenie wśród młodych kobiet i mężczyzn

W całej Europie obserwujemy tendencję, że kobiety częściej zdobywają wyższe wykształcenie niż mężczyźni. W Polsce różnica ta jest wyraźnie widoczna. Ponad połowa Polek (56%) w wieku 25-34 lata posiada wyższe wykształcenie. Odsetek młodych mężczyzn w Polsce z wykształceniem wyższym wyniósł jedynie 37%.

W Unii Europejskiej dysproporcje płci w szkolnictwie wyższym są również wyraźne. Wśród osób w wieku od 25 do 34 lat odsetek kobiet (48,8%) posiadających wyższe wykształcenie jest wyższy niż odsetek mężczyzn (37,6%).

Najniższe dysproporcje wśród młodych kobiet i mężczyzn z wyższym wykształceniem odnotowano w Szwajcarii (4,5% punktów procentowych) oraz w Niemczech (4,9% p.p.). Natomiast najwyższe różnice wystąpiły wśród młodych Islandczyków (26% p.p.) i Słoweńców (24,2% p.p.).

Wykres pokazuje odsetek młodych mężczyzn i kobiet w Europie posiadających wykształcenie wyższe
Odsetek kobiet i mężczyzn w wieku 25-34 lat z wyższym wykształceniem;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat


Zobacz również ranking największych uczelni w Polsce pod względem liczby studentów.
Image by rawpixel.com on Freepik

Co o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę


Obserwuj mój profil na Facebooku po więcej ciekawych statystyk

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza