Reklama

Wydobycie i zużycie węgla. Ile węgla kamiennego i brunatnego wydobywa się w Polsce?

Ile węgla wydobywa i zużywa się w Polsce
Węgiel był i nadal jest jednym z kluczowych surowców energetycznych w Polsce, odgrywając niebagatelną rolę w kształtowaniu gospodarki kraju przez wiele dziesięcioleci. Historia wydobycia węgla w Polsce sięga głęboko w przeszłość, a jego eksploatacja miała ogromny wpływ na rozwój regionów górniczych i energetycznych. Jednakże, w obliczu wyzwań związanych z ochroną środowiska i dążeniem do zrównoważonej produkcji energii, przemysł węglowy w Polsce stanął przed nowymi wyzwaniami i decyzjami, które wpłyną na przyszłość sektora oraz kształt polskiej energetyki. Ile węgla wydobywa się w Polsce?

  • Wydobycie węgla kamiennego w Polsce w 2022 roku wyniosło ok. 53 mln ton. Jest to 97% całkowitego wydobycia węgla kamiennego w Unii Europejskiej.
  • Natomiast wydobycie węgla brunatnego w Polsce szacowane jest na 54,6 mln ton. Prawie 2,5 razy więcej węgla brunatnego wydobyto w Niemczech.
  • Wydobycie stałych paliw kopalnych w Polsce w 2022 roku wyniosło 116,3 mln ton i było prawie o połowę mniejsze niż na początku lat 90.

 

Wydobycie węgla

Węgiel od wieków był nieodzownym źródłem energii, napędzającym rozwój przemysłu i gospodarki. Jednakże wraz z rozwojem technologii i wzrostem świadomości ekologicznej, pytanie o przyszłość wydobycia węgla staje się coraz bardziej palące.

Węgiel był niezwykle ważnym źródłem energii przez wiele dekad i odgrywał kluczową rolę w rozwoju przemysłowym wielu krajów. Polska, będąc jednym z największych producentów węgla w Europie, ma długą historię wydobycia tego surowca, który miał ogromne znaczenie dla gospodarki naszego kraju. Jednak w ostatnich latach rynek węgla w Europie uległ znaczącym zmianom, zwiększając nacisk na rozwój energii odnawialnej i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Ile węgla wydobywa się w Polsce?


Wydobycie stałych paliw kopalnych w Polsce i w Europie

Wydobycie stałych paliw kopalnych (wszystkie odmiany węgla kamiennego, brunatnego oraz produkty węglowe takie jak: koks, smoła i brykiety węglowe) w Polsce w 2022 roku wyniosło 116,3 mln ton i było prawie o połowę mniejsze niż na początku lat 90.

Wykres przedstawia ile stałych paliw kopalnych wydobywa się w Polsce na przestrzeni lat
Wydobycie stałych paliw kopalnych w Polsce;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Wydobycie stałych paliw kopalnych w 2022 roku w krajach należących do Unii Europejskiej, przede wszystkim węgla, spadło o prawie 35% w porównaniu do roku 2012. Tendencja spadkowa, choć w niższym tempie, dotyczy również Polski, gdzie wydobycie stałych paliw kopalnych w tym okresie zmniejszyło się o 24%.  

Od 2021 roku zauważyć można wzrost wydobycia stałych paliw kopalnych w Unii Europejskiej. Powodem jest zwiększone wydobycie węgla brunatnego przede wszystkim przez Niemcy, Polskę, Bułgarię i Czechy.


Wykres prezentuje ile stałych paliw kopalnych wydobywa się w Polsce i w Unii Europejskiej
Wydobycie stałych paliw kopalnych w Polsce i w Unii Europejskiej;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

W 2022 roku najwięcej stałych paliw kopalnych w Europie wydobyto w Niemczech (144,3 mln ton), następnie w Polsce (116,3 mln ton). 


Wykres pokazuje ile stałych paliw kopalnych wydobywa się w poszczególnych krajach Europy
Wydobycie stałych paliw kopalnych w Europie;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.Ile węgla kamiennego wydobywa się w Polsce?

Na obszarze Unii Europejskiej w 2022 roku wydobyto ponad 54,5 mln ton węgla kamiennego i była to ilość o 80% mniejsza niż poziom produkcji w 1990 roku.

W tym okresie zmalała również liczba krajów członkowskich wydobywających węgiel kamienny. Jeszcze w 1990 roku było ich trzynaście, a w roku 2022 tylko dwa: Polska, która odpowiadała za 97% całkowitego wydobycia węgla kamiennego w Unii Europejskiej oraz Czechy.

W 2021 roku 15,6 mln ton węgla kamiennego wydobyto na terenie Ukrainy (brak danych w 2022 roku).


Wykres pokazuje ile węgla kamiennego wydobywa się w krajach europejskich
Wydobycie węgla kamiennego w Europie;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.Wpływ na spadek wydobycia węgla kamiennego ma większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), jak również gazu ziemnego przy wytwarzaniu energii elektrycznej, a także zmniejszenie wytwarzania koksu, który jest wykorzystywany w wielu obszarach produkcji przemysłowej, m.in. przy wytopie żelaza.

W porównaniu z 2012 rokiem w 2022 roku Polska zmniejszyła wydobycie węgla kamiennego o 33%, a Czechy o 84%.


Wykres prezentuje ile węgla kamiennego wydobywa się w Polsce i w Unii Europejskiej
Wydobycie węgla kamiennego w Polsce i w Unii Europejskiej;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


W Polsce również maleje poziom wydobycia węgla kamiennego, ale o wiele wolniej niż w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Od początku lat 90. polskie górnictwo przechodzi proces transformacji. Wydobycie węgla kamiennego zmniejszyło się z poziomu 147,5 mln ton w 1990 roku do 52,8 mln ton w roku 2022. W tym samym okresie zatrudnienie w polskim górnictwie węgla kamiennego spadło z 407 tys. do 75 tys. pracowników. Mimo znacznego ograniczenia mocy wydobywczych na przestrzeni prawie trzech dekad, Polska pozostaje zdecydowanie największym producentem węgla kamiennego w Europie.


Wykres przedstawia ile węgla kamiennego wydobywa się w Polsce
Wydobycie węgla kamiennego w Polsce;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.Wydobycie węgla brunatnego w Polsce

Spadek wydobycia węgla brunatnego bardziej nasilił się w 2019 roku. W Unii Europejskiej wydobycie węgla brunatnego w 2022 roku kalkulowane jest na poziomie ponad 294 mln ton, czyli o 56% mniej niż w roku 1990.

W Unii Europejskiej na sześć krajów przypadło aż 97% całkowitej produkcji węgla brunatnego: Niemcy (44%), Polska (19%), Bułgaria (12%) oraz Czechy, Rumunia i Grecja.Wykres przedstawia ile węgla brunatnego wydobywa się w krajach europejskich
Wydobycie węgla brunatnego w Europie;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.Tendencja spadkowa w wydobyciu węgla brunatnego dotyczy również Polski.


Wykres przedstawia wydobycie węgla brunatnego w Polsce na przestrzeni lat
Wydobycie węgla brunatnego w Polsce;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

Wykres przedstawia ile węgla brunatnego wydobywa się w Polsce i w Unii Europejskiej
Wydobycie węgla brunatnego w Polsce i w Unii Europejskiej;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.

Zużycie węgla w Unii Europejskiej

Podobnie jak produkcja, również konsumpcja węgla kamiennego konsekwentnie spada od lat 90. W 2022 roku zużycie węgla kamiennego w Unii Europejskiej szacowane jest na 160 mln ton (spadek o 59% w porównaniu z rokiem 1990 i 28% mniej niż w roku 2017).

Największe zużycie węgla kamiennego w Unii Europejskiej w 2022 roku odnotowano w Polsce (38% zużycia w UE) i Niemczech (25%). Te dwa kraje odpowiadały za prawie 2/3 całkowitego zużycia węgla kamiennego w Unii Europejskiej, a następnie Włochy, Holandia, Francja, Hiszpania i Czechy.

Produkcja węgla kamiennego odnotowuje większy spadek niż zużycie. W 2022 roku na terenie Unii Europejskiej wydobyto 54,5 mln ton węgla kamiennego, a zapotrzebowanie wyniosło aż 160 mln ton. Spadek wydobycia doprowadził do wzrostu uzależnienia od importu węgla kamiennego. W ostatniej dekadzie Rosja była największym dostawcą węgla kamiennego do Unii Europejskiej. W 2021 roku Rosja odpowiadała za 53,6% importu węgla kamiennego, następnie Australia (17,5%) i Stany Zjednoczone (15,7%).


Podobnie jak w przypadku węgla kamiennego, od 2019 roku następuje przyspieszenie ciągłego spadku zużycia węgla brunatnego. W 2022 roku unijne zużycie węgla brunatnego szacowane jest na 294 mln ton (spadek o 58% w porównaniu z 1990 rokiem). Zdecydowana większość węgla brunatnego w Unii Europejskiej jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. W XXI wieku do tego celu wykorzystano ponad 90% węgla brunatnego.

98% całkowitego zużycia węgla brunatnego w Unii Europejskiej przypada na 6 krajów: Niemcy (45%), Polskę (19%), Bułgarię (12%), Czechy (11%), Rumunię (6%) i Grecję ( 5%). Dane dotyczące wydobycia i zużycia węgla brunatnego są bardzo podobne, ponieważ jest on prawie zawsze konsumowany w krajach produkujących. W związku z tym handel węglem brunatnym jest bardzo mały, a zależność od importu jest niewielka.


Image by Freepik

Co o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza