Reklama

Statystyki wypadków drogowych w Polsce i w Europie

Ile wypadków drogowych jest w Polsce
Wypadki drogowe to niestety nadal powszechny problem w Polsce, mający poważny wpływ na nasze społeczeństwo. Statystyki dotyczące wypadków drogowych stanowią nie tylko źródło informacji na temat skalującego się problemu bezpieczeństwa na polskich drogach, ale także stanowią wyzwanie i inspirację do działań mających na celu poprawę sytuacji. Ile wypadków drogowych miało miejsce w Polsce? Gdzie w Europie jest najwięcej wypadków i ofiar śmiertelnych?
 • Liczba wypadków na polskich drogach z roku na rok jest coraz niższa.
 • w 2023 roku w Polsce było 20 936 wypadków drogowych, czyli 2% mniej niż w roku poprzednim. Średnio każdego dnia dochodziło do 58 wypadków drogowych, w których życie traciło 5 osób.
 • Na polskich drogach w 2023 roku w wyniku wypadku zginęły 1 893 osoby, najmniej w ostatnim dziesięcioleciu.
 • Mimo to Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźnik ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 100 wypadków.
 • W Europie najwięcej wypadków drogowych odnotowano na terenie Niemiec, Włoch oraz Hiszpanii.
 • Według statystyk Komisji Europejskiej w 2022 roku w wypadkach drogowych na terenie Unii Europejskiej zginęły 20 653 osoby, co stanowi wzrost o 4% w stosunku do roku 2021.

Data pierwszej publikacji: maj 2023

Ostatnia aktualizacja: maj 2024


Wypadki drogowe w Polsce w 2024 roku

Pierwsze cztery miesiące 2024 roku przynoszą niepokojące statystyki dotyczące wypadków drogowych w Polsce. W tym okresie na polskich drogach, według policyjnych statystyk dziennych, miało miejsce 5 776 wypadków drogowych. W wypadkach tych zginęło 477 osób, a 6 587 zostało rannych.

Liczba wypadków drogowych oraz zabitych i rannych w wypadkach drogowych w Polsce w 2024 roku przedstawiają się następująco:

 • Styczeń: 1 304 wypadki drogowe, 108 zabitych i 1 504 rannych
 • Luty: 1 226 wypadków drogowych, 101 zabitych i 1 353 rannych
 • Marzec: 1 542 wypadki drogowe, 133 zabitych i 1 763 rannych
 • Kwiecień: 1 704 wypadki drogowe, 135 zabitych i 1 967 rannych

Porównując te liczby z danymi za analogiczny okres 2023 roku, widzimy wyraźny trend wzrostowy. Liczba wypadków drogowych wzrosła o 12%, liczba rannych o 14%, a liczba ofiar śmiertelnych o 4%.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich. Stosując się do przepisów ruchu drogowego, kierując się rozwagą i odpowiedzialnością, możemy znacząco przyczynić się do zmniejszenia liczby tragedii na polskich drogach.Statystyki wypadków drogowych w Polsce

Wypadki drogowe są jednym z najpoważniejszych problemów społecznych współczesnej Polski. Pomimo licznych kampanii edukacyjnych, środków bezpieczeństwa wprowadzanych przez władze oraz postępu technologicznego, liczba wypadków i ofiar na polskich drogach nadal pozostaje zatrważająca.

W roku 2023 Polska odnotowała pozytywny spadek liczby wypadków drogowych, co stanowi optymistyczny sygnał w kontekście bezpieczeństwa na drogach. Dane zebrane przez policję ukazują, że liczba wypadków zmniejszyła się w porównaniu z poprzednimi latami, co może być wynikiem skutecznych działań prewencyjnych oraz większej świadomości społecznej.

Ile rocznie wypadków drogowych jest w Polsce? Według statystyk polskiej Policji w 2023 roku w Polsce doszło do 20 936 wypadków drogowych, czyli 2% mniej niż w roku poprzednim, kiedy odnotowano ich ponad 21,3 tysięcy. Dziesięć lat temu doszło do ponad 35 tys. wypadków drogowych w Polsce.

Wykres przedstawia liczbę wypadków drogowych w Polsce na przestrzeni lat
Wypadki drogowe w Polsce w latach 2013 - 2023;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji


Patrząc na te statystyki można łatwo zauważyć, że w ostatnich latach z roku na rok maleje liczba wypadków drogowych na polskich drogach.

Poza wypadkami zgłoszono również 365 991 kolizji drogowych, co oznacza niewielki wzrost o 1% w porównaniu do 2022 roku (różnica między wypadkiem drogowym a kolizją jest taka, że w przypadku kolizji drogowej nie ma poszkodowanych).
Poszkodowani w wypadkach drogowych w Polsce

Skutki wypadków drogowych są tragiczne zarówno dla ofiar, jak i ich rodzin. Każdego roku tysiące osób ginie lub zostaje rannych na polskich drogach, pozostawiając za sobą zrujnowane życia i rodzinne tragedie.

Wraz ze spadkiem liczby wypadków drogowych w Polsce, również zmalała liczba osób poszkodowanych w wypadkach, zarówno rannych, jak i ofiar śmiertelnych. W 2023 roku na polskich drogach w wyniku wypadku zginęły 1 893 osoby, najmniej w ostatnim dziesięcioleciu. To kolejny rok, kiedy liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych nie przekroczyła 2 tys. osób. W ostatnich dziesięciu latach liczba poszkodowanych w wypadkach w Polsce zmniejszyła się prawie dwukrotnie.

W 2023 roku w wypadkach drogowych rannych zostało 24 125 osób (w tym ciężko 7 595 osób).

Wykres pokazuje liczbę osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i komunikacyjnych w Polsce
Liczba rannych i zabitych w wypadkach drogowych w Polsce w 2023 roku;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji


Ze statystyk wypadków za 2023 rok wynika, że w Polsce codziennie dochodzi do średnio 58 wypadków drogowych, w których życie traci 5 osób.Gdzie w Polsce jest najwięcej wypadków drogowych?

W 2023 roku w Polsce najwięcej wypadków drogowych odnotowano na terenie województw:
 1. Mazowieckie (2 799 wypadków)
 2. Wielkopolskie (2 319)
 3. Małopolskie (2 211)
 4. Łódzkie (2 127)

Natomiast najmniej wypadków miało miejsce w województwach:
 1. Podlaskie (347)
 2. Lubuskie (443)
 3. Opolskie (464)

Mapa przedstawia liczbę wypadków drogowych w Polsce w poszczególnych województwach
Wypadki drogowe w Polsce w 2023 roku wg województw;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej PolicjiZe statystyk wynika, że zdecydowana większość wypadków drogowych w Polsce miała miejsce w obszarze zabudowanym (w sumie 14 893, czyli ponad 71% wszystkich wypadków). 

Jednak to w wyniku wypadku drogowego w obszarze niezabudowanym zginęło więcej uczestników ruchu (1 162 ofiary śmiertelne). 


Wykres przedstawia liczbę wypadków drogowych w obszarze zabudowanym i niezabudowanym
Wypadki drogowe w Polsce w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji
Najwięcej wypadków drogowych w Polsce odnotowano na prostym odcinku drogi (12 621). W tym miejscu zginęło również najwięcej osób (1 262).

Kolejnym niebezpiecznym miejscem jest skrzyżowanie z pierwszeństwem przejazdu, gdzie doszło do 5 044 wypadków, ale to zakręt lub łuk drogi okazał się bardziej śmiertelny, gdzie w wyniku wypadku śmierć poniosło 371 osób.

W przypadku statystyk miejsca wypadku drogowego jest możliwość zaznaczenia kilku opcji, dlatego sumy na wykresie nie są równe ogólnej liczby wypadków i poszkodowanych w nich osób.

Wykres pokazuje liczbę wypadków drogowych w Polsce wg miejsca zdarzenia
Wypadki drogowe w Polsce wg geometrii drogi;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji

Ile w Polsce jest wypadków drogowych na przejściach dla pieszych?

Przejścia dla pieszych są kluczowym elementem infrastruktury drogowej, mającym zapewnić bezpieczny sposób przekraczania ulic dla pieszych. Jednakże, mimo że są one zaprojektowane z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa, wypadki na przejściach dla pieszych w Polsce wciąż stanowią poważny problem.

Od 2017 roku w Polsce ilość wypadków drogowych na przejściu dla pieszych spadała z roku na rok. Jednak w 2022 roku na przejściach dla pieszych odnotowano 2 462 wypadki, co oznacza niewielki wzrost w odniesieniu do roku poprzedniego (4,8%). Kolejny wzrost liczby wypadków na przejściach dla pieszych zaobserwowano również w 2023 roku, kiedy doszło do 2 684 takich wypadków.


Wykres przedstawia liczbę wypadków drogowych w Polsce, do których doszło na przejściu dla pieszych
Wypadki drogowe w Polsce na przejściu dla pieszych;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji


Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych to wspólna sprawa

O bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych musimy dbać wszyscy: kierowcy i piesi. Kierowcy powinni zawsze ustępować pierwszeństwa pieszym, a piesi korzystać z przejść z rozwagą i upewnić się, że nadjeżdżający pojazd ich widzi.
Kiedy w Polsce jest najwięcej wypadków drogowych?

W jakich miesiącach dochodziło do największej liczby wypadków? W Polsce w 2023 roku najwięcej wypadków drogowych miało miejsce we wrześniu (2 233) oraz w okresie wakacyjnym: w czerwcu (2 120), sierpniu (2 097) oraz lipcu (2 073).

Wykres pokazuje, w których miesiącach dochodzi do największej liczby wypadków drogowych w Polsce
Wypadki drogowe w Polsce wg miesięcy;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej PolicjiW przypadku dni tygodnia w Polsce w 2023 roku najwięcej wypadków drogowych wydarzyło się w piątek (3 555), a najmniej w weekend - w niedzielę (2 275) oraz w sobotę (2 770).

Wykres pokazuje liczbę wypadków drogowych w Polsce w poszczególnych dniach tygodnia
Wypadki drogowe w Polsce wg dni tygodnia;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji


W jakich godzinach jest najwięcej wypadków drogowych w Polsce? Najwięcej wypadków drogowych odnotowano między godziną 16.00 a 17.00, w sumie 1 743 wypadki. Między godziną 13.00 a 19.00 miało miejsce 51% wszystkich wypadków drogowych w Polsce w 2023 roku.

Wykres pokazuje liczbę wypadków drogowych w Polsce w podziale na godzinę zdarzenia
Wypadki drogowe w Polsce wg godziny zdarzenia;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji
Jakiego rodzaju wypadki drogowe najczęściej zdarzają się w Polsce?

Najechanie na bok innego pojazdu to najczęstszy rodzaj wypadku drogowego w Polsce. W 2023 roku w statystykach Policji odnotowano 6 522 takie zdarzenia.

Natomiast najbardziej śmiertelne w skutkach okazało się najechanie na pieszego, w wyniku czego zginęło 447 osób.

Najwyższy wskaźnik ilości ofiar w stosunku do liczby wypadków wystąpił w przypadku najechania na drzewo. Prawie co trzeci (30%) taki wypadek w Polsce kończył się śmiercią.

Wykres pokazuje liczbę wypadków drogowych w Polsce wg rodzaju zdarzenia
Wypadki drogowe w Polsce wg rodzaju zdarzenia;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji
Kto najczęściej powoduje wypadki drogowe w Polsce?

Mężczyźni czy kobiety? Kto powoduje więcej wypadków drogowych? Statystyki wypadków drogowych w Polsce pokazują wyraźnie, że to mężczyźni powodują najwięcej wypadków drogowych. W 2023 roku mężczyźni byli sprawcami 72% wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdem oraz 66% wypadków z winy pieszych.

Kobiety za kierownicą pojazdu były sprawcami 24% wypadków drogowych w Polsce z winy kierujących pojazdem, a kobiety poruszające się pieszo spowodowały 32% wypadków z winy pieszych.

Wykres pokazuje kto najczęściej powoduje wypadki drogowe w Polsce
Sprawcy wypadków drogowych w Polsce;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji


W 2023 roku w Polsce zdecydowanie najwięcej wypadków drogowych spowodowali kierujący pojazdem. Z ich winy nastąpiło 19 058 wypadków, czyli 91% ogółu wypadków drogowych w Polsce. Z winy kierujących zginęło także najwięcej osób - aż 1 622.

Należy jednak pamiętać, że statystyki nie oddają całej prawdy. Nawet jeśli to kierowcy najczęściej powodują wypadki, nie oznacza to, że wszyscy kierowcy są niebezpieczni. Ważne jest, aby każdy uczestnik ruchu drogowego stosował się do przepisów i zachował ostrożność.

Wykres przedstawia sprawców wypadków drogowych w Polsce
Wypadki drogowe w Polsce wg sprawstwa;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji

Piesi przyczynili się do 1 007 wypadków, w których zginęło 206 osób

Z jakiej przyczyny kierujący pojazdem spowodowali najwięcej wypadków drogowych?

Najczęściej do wypadków drogowych z winy kierujących pojazdem dochodziło w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu (4 576) oraz niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze i obowiązujących w danym miejscu limitów (4 216).

Z przyczyny nadmiernej prędkości na polskich drogach w 2023 roku zginęło najwięcej osób (662).

Wykres pokazuje przyczyny wypadków drogowych w Polsce z winy kierujących
Wypadki drogowe w Polsce z winy kierujących;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji
Jakim pojazdem kierowali sprawcy wypadków drogowych w Polsce?

Zdecydowanie najczęściej wypadki drogowe w Polsce w 2023 roku spowodowali kierujący samochodem osobowym. Z ich winy doszło do 14 013 wypadków, co stanowi 67% wszystkich wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdem. 1 313 wypadków drogowych spowodowali rowerzyści.


Wykres przedstawia jakimi pojazdami kierowali sprawcy wypadków drogowych w Polsce
Wypadki drogowe w Polsce wg pojazdu sprawcy;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji

W jakim wieku kierowcy spowodowali najwięcej wypadków?

Najwięcej wypadków drogowych w Polsce w 2023 roku spowodowali kierujący pojazdem w przedziale wiekowym 40 - 59 lat (5 643) oraz w wieku od 25 do 39 lat (5 570).

Warto zwrócić uwagę na młodych kierowców w wieku od 18 do 24 lat. Spowodowali oni 2 898 wypadków drogowych. Jednak przeliczając ilość wypadków na 10 tys. osób w danej kategorii wiekowej, to wśród młodych kierowców jest najwyższy wskaźnik liczby wypadków: 10 000 kierowców z grupy wiekowej 18 - 24 lat spowodowało średnio 12 wypadków drogowych, prawie dwa razy więcej niż osoby w wieku 25 - 39 lat (7).

Wykres pokazuje grupy wiekowe sprawców wypadków w Polsce, którzy kierowali pojazdem
Wypadki drogowe w Polsce wg wieku kierującego pojazdem;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji
Jakie były najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z winy pieszych?

W Polsce w 2023 roku z winy pieszych było 1 007 wypadków drogowych. Najczęściej dochodziło do nich przez nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem (516), w wyniku czego zginęło 88 osób.

Bardzo tragiczne w skutkach okazało się leżenie, siedzenie, klęczenie lub stanie na jezdni. Ponad połowa (46) tego rodzaju wypadków drogowych okazała się śmiertelna dla osób poszkodowanych.

Wykres przedstawia przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych
Wypadki drogowe w Polsce z winy pieszych
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej PolicjiWypadki drogowe w Europie

W 2023 roku w wypadkach drogowych w Unii Europejskiej zginęło około 20,4 tys. osób, co stanowi niewielki spadek o 1% w porównaniu z rokiem 2022.

Gdzie w Europie jest najwięcej wypadków drogowych? Wśród krajów europejskich w 2022 roku najwięcej wypadków drogowych odnotowano na terenie Niemiec (289 672), Włoch (165 889) oraz Hiszpanii (97 916), a najmniej na Cyprze (372) oraz w Luksemburgu (1 094). Polska uplasowała się w połowie rankingu.

Wykres przedstawia liczbę wypadków drogowych w poszczególnych krajach Europy
Wypadki drogowe w Europie;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat
Gdzie w Europie jest najwięcej ofiar śmiertelnych wypadków drogowych?

W wyniku wypadku drogowego na europejskich drogach najwięcej osób zginęło we Francji (3 267), Włoszech (3 159) oraz w Niemczech (2 788) i w Polsce (1 896).

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w poszczególnych krajach Europy w 2022 roku:

 1. Francja (3 267)
 2. Włochy (3 159)
 3. Niemcy (2 788)
 4. Polska (1 896)
 5. Hiszpania (1 746)
 6. Rumunia (1 633)
 7. Holandia (655)
 8. Grecja (635)
 9. Portugalia (618)
 10. Belgia (540)
 11. Węgry (537)
 12. Bułgaria (531)
 13. Czechy (527)
 14. Austria (370)
 15. Chorwacja (275)
 16. Słowacja (266)
 17. Szwajcaria (241)
 18. Szwecja (227)
 19. Finlandia (196)
 20. Irlandia (155)
 21. Dania (154)
 22. Norwegia (124)
 23. Litwa (120)
 24. Słowenia (85)
 25. Estonia (49)
 26. Cypr (37)
 27. Luksemburg (36)
 28. Malta (26)
 29. Islandia (9)
 30. Liechtenstein (2)

Polska w 2022 roku miała jeden z najwyższych wskaźnik ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 100 wypadków. W co jedenastym wypadku drogowym na terenie Polski życie traci 1 osoba. Wyższy wskaźnik ofiar śmiertelnych na 100 wypadków drogowych odnotowano jedynie na Cyprze.


Wykres pokazuje liczbę ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 100 wypadków drogowych w poszczególnych krajach Europy
Ofiary śmiertelne na 100 wypadków drogowych;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych EurostatW 2023 roku nietrzeźwi kierowcy spowodowali 1 600 wypadków drogowych, w których zginęło 251 osób. Sprawdź statystyki dotyczące pijanych kierowców w Polsce.Image by fxquadro on Freepik


Co o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę


Obserwuj mój profil na Facebooku po więcej ciekawych statystyk

2 Komentarze

 1. Każdy starając się o prawo jazdy powinien wpierw udokumentować że na szosie przejechał rowerem min.300 tyś km.To bardzo łatwe i korzystnie społecznie .Po 300 tyś rowerem na szosie człowiek uzyskuje zdolność świadomego wyboru co w życiu jest naprawdę ważne ruch czy w przypadku samochodu bezruchu..

  OdpowiedzUsuń
 2. wiele podanych wynikow prowadza do falszywych wnioskow.

  OdpowiedzUsuń
Nowsza Starsza