Reklama

Ile osób otrzymało obywatelstwo polskie?

Liczba nadanych polskich obywatelstw

Obywatelstwo jest jednym z najważniejszych elementów tożsamości jednostki i odgrywa istotną rolę w kształtowaniu jej przynależności społecznej oraz praw i obowiązków w danym kraju. W dzisiejszym globalnym świecie, gdzie migracje i przemieszczanie się obywateli pomiędzy różnymi państwami stają się coraz bardziej powszechne, temat obywatelstw nadawanych przez różne kraje nabiera szczególnego znaczenia. Ile osób otrzymało polskie obywatelstwo?

 • W ostatnich latach liczba obywatelstw nadanych przez Polskę i pozostałe kraje Europy stale rośnie.
 • W 2022 roku Polska nadała obywatelstwo ponad 10 tys. osobom, co stanowi wzrost o 36% w stosunku do roku poprzedniego.
 • Hiszpanie w roku 2021 nadali obywatelstwo ponad 144 tys. osobom.


Liczba osób, które otrzymały obywatelstwo polskie

W ciągu ostatnich dwóch dekad zauważalny jest znaczący wzrost liczby osób, które otrzymały polskie obywatelstwo. Dane opublikowane przez Eurostat pokazują wyraźny trend wzrostowy od roku 2000 do 2022. W roku 2000 tylko 1 436 osób uzyskało polskie obywatelstwo, a w roku 2022 liczba ta wzrosła do imponujących 10 122 osób.

Wykres przedstawia ile osób otrzymało obywatelstwo polskie w poszczególnych latach
Liczba osób, które otrzymały polskie obywatelstwo;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat (lata 2000 - 2021) i MSWiA (rok 2022)


W latach 2000 - 2022 polskie obywatelstwo otrzymało łącznie 83 166 osób. To prawie tyle, ile obywatelstw nadała Szwecja oraz 58% z liczby obywatelstw nadanych przez Hiszpanię w samym 2021 roku! W analizowanym okresie najwięcej polskich obywatelstw nadano w 2022 roku (10 122), a najmniej w 2006 roku (1 064).

Zgodnie z danymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w 2022 roku najwięcej obywatelstw polskich otrzymali obywatele następujących krajów:

 • Ukrainy (5 207)
 • Białorusi (2 994)
 • Rosji (406)
 • Niemiec (195)
 • Wietnamu (154)
 • Armenii (107)
 • Turcji (78)
 • USA (61)
 • Wielkiej Brytanii (56)
 • Szwecji (46)

Wzrost liczby obywateli Polski ma wiele pozytywnych skutków dla kraju. Jednakże ważne jest, aby zachować równowagę między otwartością na imigrantów a zachowaniem kultury i wartości Polski. Integracja i współpraca między różnymi grupami społecznymi są kluczem do harmonijnego współżycia.


Liczba obywatelstw nadanych w krajach europejskich

W ciągu 2021 roku przeszło 827 tysięcy osób otrzymało obywatelstwo kraju będącego członkiem Unii Europejskiej. To oznacza wzrost o około 14% w porównaniu z rokiem 2020, czyli o 98,3 tys. osób więcej.

Najwięcej nowych obywatelstw przyznała Hiszpania (144 tys., co stanowi 17% ogółu Unii Europejskiej), następnie Francja (130,4 tys., czyli 16%), Niemcy (130 tys., 16%), Włochy (121,5 tys., 15%) oraz Szwecja (89,4 tys., 11%). Te pięć krajów odpowiada za 75% wszystkich nowych obywatelstw przyznanych w Unii Europejskiej w 2021 roku!

Wykres pokazuje ile obywatelstw nadały poszczególne kraje Europy
Liczba obywatelstw nadanych przez kraje Europy;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat


Rok 2021 przyniósł niezwykłe wzrosty w liczbie nadanych obywatelstw w kilku krajach Unii Europejskiej. We Francji zanotowano najbardziej spektakularny skok, zwiększając liczbę nadanych obywatelstw o 43,9 tysiąca w porównaniu z rokiem poprzednim. Niemcy (18,8 tys.), Hiszpania (17,7 tys.), Szwecja (9,2 tys.) i Austria (7,2 tys.) również odnotowały znaczący wzrost w liczbie nadanych obywatelstw.

Wzrost liczby nadanych obywatelstw w Europie można tłumaczyć kilkoma czynnikami. Po pierwsze, kwestie migracji globalnej, wojen i niepokojów politycznych w innych regionach świata zmuszają wielu ludzi do szukania bezpiecznego schronienia i lepszych warunków życia w Europie.

Po drugie, kraje europejskie widzą korzyści z przyjmowania nowych obywateli. Nowi obywatele często przynoszą ze sobą umiejętności i doświadczenie zawodowe, co może przyczynić się do wzrostu gospodarczego i rozwijania różnych sektorów.

Jednakże, nie wszędzie odnotowano takie wzrostowe tendencje. Włochy, mimo że pozostają atrakcyjnym miejscem dla wielu imigrantów, zmniejszyły liczbę nadanych obywatelstw o 10,3 tys. w porównaniu z rokiem poprzednim. Podobne spadki zanotowano w Portugalii (7,6 tys.), Grecji (3,2 tys.), Finlandii (1,2 tys.) i na Cyprze (800), które zmniejszyły liczbę nadanych obywatelstw w stosunku do 2020 roku.


Obywatele których krajów otrzymali najwięcej obywatelstw państw należących do Unii Europejskiej?

Podobnie jak w 2020 roku, większość (85%) osób, które w 2021 roku uzyskały obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, była obywatelami państwa spoza UE lub (w mniejszym stopniu) "bezpaństwowcami".

W 2021 roku, podobnie jak w roku poprzednim, Marokańczycy stanowili największą grupę wśród nowych obywateli Unii Europejskiej (86 200 osób, z których 71% nabyło obywatelstwo Hiszpanii lub Francji), wyprzedzając Syryjczyków (83 500, z których 70% nabyło obywatelstwo Szwecji lub Holandii) i Albańczyków (32 300, 70% uzyskało obywatelstwo Włoch).

W pierwszej dziesiątce odbiorców obywatelstwa UE znaleźli się również: Rumuni (28 600, 33% nabyło obywatelstwo Włoch), następnie Turcy (25 700, 48% nabyło obywatelstwo niemieckie), Brazylijczycy (20 400, 65% nabyło obywatelstwo Portugalii lub Włoch), Algierczycy (19 300, 80% nabyło obywatelstwo Francji), Ukraińcy (18 200, 37% nabyło obywatelstwo Polski lub Włoch), Rosjanie (17 300, 45% nabyło obywatelstwo Niemiec lub Francji) oraz Pakistańczycy (16 600, 62% uzyskało obywatelstwo Hiszpanii lub Włoch). 

Rumuni (28,6 tys. osób), Polacy (12,5 tys.) i Włosi (10,1 tys.) to nadal trzy największe grupy obywateli Unii Europejskiej nabywających obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE.


Wskaźnik naturalizacji w Europie

Współczynnik naturalizacji to stosunek liczby osób, które nabyły obywatelstwo danego kraju w ciągu roku, do liczby rezydentów niebędących obywatelami tego samego kraju na początku roku. 

W 2021 roku najwyższy wskaźnik naturalizacji wśród krajów Unii Europejskiej odnotowano w Szwecji, gdzie na 100 cudzoziemców będących rezydentami przyznano 10 obywatelstw. Daleko za Szwecją uplasowała się Holandia (5,4), Rumunia (4,6), Portugalia (3,7) oraz Belgia i Hiszpania (po 2,7).

Na drugim końcu skali współczynnik naturalizacji poniżej jednego nabycia obywatelstwa na 100 mieszkających tam cudzoziemców odnotowano na Litwie (0,2), Łotwie (0,3), Estonii (0,5) oraz w Czechach, Chorwacji i na Słowacji (wszystkie po 0,7).

Wskaźnik naturalizacji powinien być jednak stosowany z ostrożnością, ponieważ licznik obejmuje wszystkie sposoby uzyskania obywatelstwa, a nie tylko naturalizację kwalifikujących się cudzoziemców mieszkających na stałe, a mianownik obejmuje wszystkich cudzoziemców, a nie tylko odpowiednią populację, tj. obywateli, którzy kwalifikują się do naturalizacji.


Image by diana.grytsku on Freepik


Co o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza