Reklama

Ile osób w Polsce umiera z powodu zaburzeń związanych z alkoholem?

Ile osób w Polsce zmarło z powodu alkoholu
Zaburzenia związane ze spożywaniem alkoholu stanowią istotny problem zdrowotny na całym świecie. Wielu ludzi cierpi z powodu nadmiernego picia alkoholu, co może prowadzić do szeregu poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym śmierci. Ile osób w Polsce umiera z powodu zaburzeń związanych ze spożyciem alkoholu?

  • Liczba zgonów z powodu zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w Polsce wykazuje tendencję wzrostową w ciągu ostatniej dekady.
  • W 2020 roku w Polsce wskaźnik zgonów związanych ze spożyciem alkoholu wyniósł 10,05 na 100 tys. osób.
  • Jest do drugi najwyższy wskaźnik w Europie (za Słowenią).
  • Według WHO co roku na całym świecie 3 miliony zgonów jest skutkiem szkodliwego spożywania alkoholu. Stanowi to 5,3% wszystkich zgonów.


Współczynnik zgonów z powodu zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w Europie

W 2020 roku w Unii Europejskiej standaryzowany współczynnik umieralności z powodu zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu wyniósł 3,6 zgonów na 100 000 osób. W 2011 roku współczynnik ten wynosił 3,2 zgonów.

Wykres przedstawia liczbę zgonów z powodu alkoholu na 100 000 osób w Europie
Zgony z powodu zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu na 100 tys. osób;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat


Wskaźnik umieralności z powodu zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu był szczególnie wysoki w niektórych krajach Europy: w Słowenii (17,3 zgonów na 100 000 mieszkańców), Polsce (10,1), Danii (7,3), Chorwacji (6,5), Austrii i Łotwie (w obu przypadkach 6,2).

Z drugiej strony skali najniższy wskaźnik zgonów odnotowano w Turcji (0,02), Grecji, Włoszech, na Malcie (0,4 zgonów na 100 000 osób), Hiszpanii i na Cyprze (0,5 w obu przypadkach).

Polska jest jednym z krajów, w którym problem nadmiernego picia alkoholu wydaje się być szczególnie znaczący. Wysoki wskaźnik zgonów z tego powodu może być związany z wieloma czynnikami, takimi jak: tradycja picia alkoholu w społeczeństwie, dostępność alkoholu oraz jego stosunkowo niska cena, a także niska świadomość szkodliwości alkoholu, brak efektywnych działań prewencyjnych i programów edukacyjnych.Ile osób w Polsce umiera z powodu zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu?

Według danych z 2020 roku, liczba zgonów na 100 000 osób w Polsce z powodu zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu wyniosła aż 10,05. To znacząco wyższy wskaźnik w porównaniu do średniej Unii Europejskiej, która wynosiła 3,57. Polska znajduje się w tym zestawieniu na drugim miejscu w Europie, co jest powodem do głębokiej refleksji nad tym problemem.


Wykres pokazuje ile osób w Polsce umiera z powodu zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu
Liczba zgonów z powodu zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w Polsce;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat


W Polsce w 2011 roku wskaźnik zgonów z powodu zaburzeń związanych ze spożyciem alkoholu wyniósł 4,62 na 100 000 osób. W ciągu kolejnych lat nastąpił spadek, osiągając wartość 3,55 w roku 2014. Niestety, od tego momentu zaczęła się tendencja wzrostowa, a liczba zgonów z powodu zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu systematycznie rosła. W roku 2020 wskaźnik ten wyniósł już 10,05 na 100 000 osób, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do roku 2014.

Zaburzenia związane ze spożywaniem alkoholu to szerokie pojęcie obejmujące takie problemy, jak uzależnienie od alkoholu, nadużywanie alkoholu i szkodliwe picie alkoholu. Szacuje się, że w Polsce z powodu tych zaburzeń cierpi około 3 miliony osób.

Alkohol jest czynnikiem ryzyka wielu chorób, w tym chorób serca, udaru mózgu, nowotworów i chorób wątroby. Może również prowadzić do wypadków, przemocy i samobójstw.


O kilka słów komentarza poprosiłem Mateusza Wnuka, prezesa Fundacji Poznański Prometeusz, zajmującej się przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym:

Wzrost spożycia alkoholu w Polsce od lat 90. to zjawisko, które budzi obawy. Dane pokazują, że ewolucja nawyków picia ma bezpośredni wpływ na wzrost umieralności związanej z alkoholem, zwłaszcza z alkoholową marskością wątroby. Zmiany w polityce, takie jak obniżenie akcyzy czy luźniejsze regulacje marketingowe, skutkują dynamicznym wzrostem konsumpcji. W obliczu tych wyzwań niezbędna jest skoordynowana reakcja, obejmująca działania prewencyjne, edukację społeczeństwa i współpracę różnych sektorów w celu ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych. Warto zastanowić się, jakie kroki podejmiemy, aby zmienić ten niekorzystny trend i zadbać o zdrowie publiczne.Sprawdź ile w Polsce i w pozostałych krajach Europy wydaje się na alkohol.Image by prostooleh on Freepik


Co o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę


Obserwuj mój profil na Facebooku po więcej ciekawych statystyk

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza