Reklama

Liczba małżeństw zawieranych rocznie w Polsce i w Europie

Ile małżeństw rocznie zawieranych jest w Polsce

Liczba zawieranych małżeństw stanowi istotny wskaźnik odzwierciedlający zmieniające się społeczne, ekonomiczne i kulturowe tendencje. W Polsce, kraju o bogatej historii i zróżnicowanych tradycjach, dynamika społeczeństwa ulega nieustannym zmianom, co znajduje swoje odzwierciedlenie w różnych sferach życia, w tym także w instytucji małżeństwa. Ile małżeństw rocznie zawieranych jest w Polsce?

  • Liczba zawieranych w Polsce małżeństw spada od dziesięcioleci. W 2022 roku w Polsce zawarto jedynie 155,8 tys. małżeństw, czyli 48 tys. mniej niż 10 lat wcześniej.
  • Spadek liczby zawieranych małżeństw to trend obserwowany w wielu krajach rozwiniętych.
  • Najniższy wskaźnik zawieranych małżeństw na tysiąc osób w Europie odnotowano we Francji (2,3), a najwyższy w Kosowie (9,8).


Liczba zawieranych rocznie małżeństw w Polsce

W ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat Polska przeszła przez znaczne zmiany społeczne, gospodarcze i kulturowe, a instytucja małżeństwa stanowiła odzwierciedlenie tych dynamicznych przekształceń.

Wykres przedstawia ile małżeństw rocznie zawierano w Polsce na przestrzeni lat
Liczba zawartych małżeństw w Polsce;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUSPo II wojnie światowej, w roku 1946, liczba zawartych w Polsce małżeństw wynosiła 281,9 tys. Kolejne lata charakteryzowały się stopniowym wzrostem, osiągając szczytowy poziom w 1975 roku z imponującymi 330,8 tys. sformalizowanych związków. To były czasy intensywnego rozwoju gospodarczego i społecznego, które przekładały się na stabilizację życia rodzinnego.

W latach 80., w obliczu transformacji politycznych i gospodarczego kryzysu, liczba zawieranych małżeństw zaczęła maleć. W roku 1989, w momencie przełomu politycznego, liczba ta wynosiła 255,7 tys. Dekada lat 90. przyniosła dalszy spadek, osiągając minimum na początku lat 2000., zaledwie 180,4 tys. zawartych małżeństw w 2013 roku.

Ostatnie lata przyniosły pewne odmiany w trendzie. Po minimum w 2013 roku, liczba zawieranych rocznie małżeństw zaczęła się nieznacznie zwiększać, osiągając 192,6 tys. w 2017 roku. Następnie nastąpił ponowny spadek, a w 2020 roku liczba zawartych małżeństw w Polsce wyniosła jedynie 145 tysięcy, na co miała wpływ pandemia COVID-19. Ograniczenia związane z bezpieczeństwem i sytuacja ekonomiczna mogły wpłynąć na decyzje par dotyczące zawierania związków małżeńskich. W 2021 roku w Polsce zawarto 168,3 tys. małżeństw, a w roku 2022 jedynie 155,8 tys. małżeństw.

Ewolucja liczby zawieranych małżeństw w Polsce to nie tylko surowe liczby, ale także barometr zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych. W kontekście dynamicznego rozwoju społeczeństwa polskiego, instytucja małżeństwa nieustannie dostosowuje się do nowych wyzwań. Pytania o przyszłość tej instytucji i jej rozwój w obliczu zmieniających się realiów pozostają otwarte.


Liczba małżeństw i rozwodów w Polsce

Liczba małżeństw i rozwodów w Polsce na przestrzeni lat wykazuje złożone trendy. W ostatnich latach obserwuje się spadek liczby zawieranych małżeństw i liczby orzeczonych rozwodów.Wykres pokazuje liczbę małżeństw i rozwodów w Polsce
Liczba małżeństw i rozwodów w Polsce;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS


Wskaźnik zawartych małżeństw wg województw

Wśród polskich województw obserwujemy pewne zróżnicowanie wskaźników zawieranych małżeństw na tysiąc osób. Wyższe wskaźniki notowane są w województwach: małopolskim (5,4), pomorskim (5,4) oraz mazowieckim (5,1), co może sugerować istnienie specyficznych czynników zachęcających do zawierania związków małżeńskich w tych regionach.

Z drugiej strony, niższe wskaźniki, takie jak w województwach: świętokrzyskim (4,3) czy opolskim (4,3) mogą świadczyć o różnicach w warunkach społeczno-ekonomicznych, wpływając na decyzje mieszkańców.

Mapa przedstawia wskaźnik zawierania małżeństw w poszczególnych województwach
Wskaźnik zawieranych małżeństw w podziale na województwa;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUSPorównując wskaźniki między obszarami miejskimi a wiejskimi, widzimy, że różnice są stosunkowo niewielkie. Miasta i wioski notują odpowiednio 4,9 i 4,8 zawartych małżeństw na tysiąc mieszkańcówWskaźnik zawieranych małżeństw w Europie

Porównując dane dotyczące liczby zawieranych małżeństw w Europie, widzimy fascynującą różnorodność między poszczególnymi krajami. Wskaźniki te stanowią nie tylko odzwierciedlenie instytucji małżeństwa, ale także odzwierciedlenie kulturowych, społecznych i ekonomicznych tendencji panujących w poszczególnych społeczeństwach.

Wykres pokazuje wskaźnik zawartych małżeństw w krajach europejskich
Wskaźnik zawieranych małżeństw w Europie;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych EurostatNa jednym krańcu skali znajdują się kraje takie jak Francja (2,3), Portugalia (2,8) i Słowenia (2,8), gdzie wskaźniki zawieranych małżeństw są relatywnie niskie. To może sugerować, że w tych społeczeństwach istnieją inne modele życia rodzinnego lub że instytucja małżeństwa nie odgrywa tak dominującej roli jak w innych krajach.

Na drugim krańcu skali znajdują się kraje, gdzie wskaźniki zawieranych małżeństw są stosunkowo wysokie. Węgry (7,4), Cypr (8,9) czy Kosowo (9,8) prezentują się jako społeczeństwa, gdzie instytucja małżeństwa odgrywa istotną rolę w strukturze społecznej.

Polska znajduje się w środkowej pozycji, prezentując wskaźnik zawartych małżeństw na poziomie 4,5 na tysiąc osób. To środkowe miejsce w europejskim rankingu sugeruje, że w Polsce istnieje równowaga między tradycją a nowoczesnością.


Przyszłość małżeństw

Trend spadkowy liczby małżeństw prawdopodobnie utrzyma się w najbliższych latach. Eksperci przewidują, że coraz więcej osób będzie decydować się na życie w związkach nieformalnych, a ślub będzie traktowany jako mniej istotny element życia.Obraz w nagłówku autorstwa freepic.diller na Freepik


Co o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę


Obserwuj mój profil na Facebooku po więcej ciekawych statystyk

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza