Reklama

Budownictwo mieszkaniowe. Ile mieszkań rocznie buduje się w Polsce?

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce
Budownictwo mieszkaniowe stanowi jedną z kluczowych gałęzi gospodarki Polski, odgrywając istotną rolę w kształtowaniu społeczeństwa i gospodarczego krajobrazu naszego kraju. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci branża ta przeszła znaczące przemiany, które nie tylko dostosowały ją do nowoczesnych standardów, ale także wpłynęły na codzienne życie Polaków. Ile mieszkań rocznie buduje się w Polsce?
  • W 2022 roku wybudowano w Polsce rekordową liczbę mieszkań i domów jednorodzinnych. W sumie oddano ich do użytkowania prawie 238,5 tys.
  • Natomiast w 2023 roku ukończono budowę "jedynie" 221,2 tys. mieszkań i domów, czyli 17,2 tys. mniej niż w roku poprzednim (spadek o 7,2%).
  • Jest to pierwszy raz od 2014 roku, kiedy w danym roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż w roku poprzednim.
  • W okresie pierwszych trzech miesięcy 2024 roku oddano do użytkowania 48,8 tys. mieszkań w Polsce, czyli 12% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
  • Jednak od stycznia do marca 2024 roku rozpoczęto budowę aż 56% więcej mieszkań oraz wydano pozwolenia na budowę 33% więcej nowych mieszkań niż w podobnym okresie 2023 roku.

Data pierwszej publikacji: lipiec 2021

Ostatnia aktualizacja: maj 2024


Budownictwo mieszkaniowe w Polsce

Budownictwo mieszkaniowe to jeden z najważniejszych sektorów gospodarki w Polsce. Odpowiada za zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności, a także za tworzenie miejsc pracy i rozwój gospodarczy. Sektor budownictwa mieszkaniowego przyczynia się również do rozwoju innych sektorów gospodarki, takich jak sektor materiałów budowlanych, sektor produkcji mebli i sektor usług remontowych.

Początki lat 90. to okres intensywnych przemian na rynku mieszkaniowym w Polsce. Zanikł dotychczasowy model budowy mieszkań przez państwo na rzecz inwestycji prywatnych. Ten przełom przyniósł ze sobą zarówno nowe możliwości, jak i wyzwania. Wzrost popytu na mieszkania wynikał z różnorodnych czynników, w tym wzrostu gospodarczego, zmian demograficznych oraz rosnącego zainteresowania nabywaniem własnego lokum.

W pierwszych latach transformacji budownictwo mieszkaniowe było silnie związane z rynkiem wtórnym, gdzie dominowała adaptacja istniejących budynków. Wraz z rozwojem rynku pierwotnego pojawiła się nowa dynamika - deweloperzy zaczęli inwestować w nowe projekty mieszkaniowe.

Ile mieszkań rocznie buduje się w Polsce oraz gdzie powstaje ich najwięcej? Ile mieszkań w Polsce budują deweloperzy, a ile inwestorzy prywatni? W tym artykule przyjrzymy się obecnemu stanowi i trendom w budownictwie mieszkaniowym w Polsce na podstawie raportu Głównego Urzędu Statystycznego - Budownictwo mieszkaniowe w 2023 roku oraz wstępnych danych za 2024 rok.


Ile mieszkań wybudowano w Polsce w 2024 roku?

Od stycznia do marca 2024 roku w Polsce ukończono budowę 48 757 mieszkań, czyli wybudowano 6 602 mieszkania mniej niż w analogicznym okresie roku 2023 (spadek o 12%). Budowę większości tych oddanych już do użytkowania mieszkań rozpoczęto w 2022 roku.

Zupełnie inaczej w 2024 roku wygląda sytuacja w przypadku mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczby wydanych pozwoleń na budowę mieszkań. W pierwszym kwartale 2024 roku rozpoczęto budowę 60 078 mieszkań i jest to liczba aż o 21 505 większa (wzrost o 56%) niż w podobnym okresie roku poprzedniego.

Od stycznia do marca 2024 roku wydano również pozwolenia na budowę w sumie 69 030 mieszkań, czyli 17 062 więcej (wzrost o 33%) niż w podobnym okresie 2023 roku.


Ile mieszkań rocznie budowanych jest w Polsce?

W 2022 roku wybudowano w Polsce rekordową liczbę mieszkań i domów jednorodzinnych. W sumie oddano ich do użytkowania 238 490, czyli 56% więcej niż 10 lat wcześniej i prawie 4 tys. więcej niż w roku 2021.

W okresie od 2014 do 2022 roku co roku oddawano do użytkowania coraz więcej mieszkań (zarówno w budynkach wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych). Trend ten odwrócił się w 2023 roku, kiedy w Polsce oddano do użytkowania "jedynie" 221 282 mieszkania, czyli 7,2% mniej niż w roku poprzednim.

W ciągu ostatnich 5 lat w Polsce wybudowano ponad milion mieszkań.


Wykres pokazuje liczbę mieszkań wybudowanych w Polsce na przestrzeni lat
Liczba mieszkań wybudowanych w Polsce na przestrzeni lat;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUSIle mieszkań w Polsce budują deweloperzy?

W ostatnich latach widoczny jest silny wzrost inwestycji deweloperskich, co wynika z rosnącego popytu na nowe mieszkania w Polsce. W 2005 roku mieszkania wybudowane przez deweloperów w celu wynajmu lub sprzedaży stanowiły tylko 1/3 wszystkich mieszkań przekazanych do użytkowania. Dziesięć lat później ich udział w ogółu mieszkań wynosił już 50,4%, a w sześciu ostatnich latach przekraczał 60%.

Deweloperzy odgrywają znaczącą rolę na polskim rynku nieruchomości. W 2023 roku odpowiedzialni byli za budowę 62,2% wszystkich nowych mieszkań. Oznacza to, że deweloperzy oddali do użytkowania 137 617 mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. Dla porównania - w tym samym roku prywatni inwestorzy na własne potrzeby mieszkaniowe ukończyli budowę 79 417 domów jednorodzinnych i mieszkań.


Wykres przedstawia ile mieszkań w Polsce budują deweloperzy oraz inwestorzy prywatni
Przeznaczenie mieszkań budowanych w Polsce;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS
Liczba mieszkań i domów jednorodzinnych oddanych do użytkowania w Polsce w 2023 roku wg ich przeznaczenia:
  • 137 617 na sprzedaż lub wynajem
  • 79 417 na własne potrzeby
  • 975 spółdzielcze
  • 3 273 pozostałe (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe)

Jednakże, rosnąca rola deweloperów w budownictwie mieszkaniowym nie jest pozbawiona wyzwań. Niektórzy krytycy wskazują na negatywne skutki wzrostu liczby inwestycji deweloperskich, takie jak zwiększony nacisk na urbanizację, czy obawy związane z jakością budynków oraz etyką biznesu niektórych firm deweloperskich.


Gdzie w Polsce buduje się najwięcej mieszkań?

Dynamika budownictwa mieszkaniowego nie jest jednolita na całym obszarze Polski. Większość nowych inwestycji koncentruje się głównie w większych miastach oraz ich okolicach, gdzie popyt na mieszkania jest najwyższy ze względu na dynamiczny rozwój gospodarczy, dostępność miejsc pracy oraz atrakcyjność życia miejskiego. Dlatego budownictwo mieszkaniowe w Polsce szybciej rozwija się na terenach miejskich. W każdym roku dużo więcej mieszkań, przeważnie w budynkach wielorodzinnych, oddawanych do użytkowania jest w miastach. W ostatnich latach nawet dwukrotnie więcej niż na terenach wiejskich, gdzie przeważa budownictwo jednorodzinne.

W których województwach w Polsce buduje się najwięcej mieszkań? Liczba budowanych mieszkań różni się w zależności od regionu Polski. W 2023 roku prawie co piąte mieszkanie było przekazane do użytkowania w województwie mazowieckim. Najmniej mieszkań wybudowano w województwie opolskim.

Mapa pokazuje, w których województwach w Polsce wybudowano najwięcej mieszkań
Liczba mieszkań oddana do użytkowania w 2023 roku w podziale na województwa;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS


W zdecydowanej większości województw odnotowano ujemną dynamikę liczby oddanych do użytkowania mieszkań w 2023 roku w stosunku do roku 2022. Jedynie w trzech województwach dynamika ta była dodatnia: w województwie śląskim, mazowieckim oraz podlaskim.

Mapa pokazuje, w których województwach jest ujemna lub dodatnia dynamika liczby wybudowanych mieszkań
Dynamika liczby oddanych do użytkowania mieszkań;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS


Ożywienie w budownictwie mieszkaniowym w Polsce w 2024 roku

Monitoring liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie oraz liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, stanowi istotny wskaźnik dynamiki sektora budownictwa mieszkaniowego. Te dane pozwalają na ocenę aktywności inwestycyjnej, prognozowanie podaży na rynku mieszkaniowym oraz śledzenie zmian w strukturze i rozkładzie nowych inwestycji.

W 2023 roku w Polsce rozpoczęto budowę 189 093 mieszkań, czyli ponad 88 tys. mniej (spadek o 32%) niż w rekordowym pod tym względem roku 2021. Duży spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto odnotowywany jest od lipca 2022 roku.

Od początku 2024 roku widać ożywienie w budownictwie mieszkaniowym w Polsce. W pierwszym kwartale rozpoczęto budowę 60 078 mieszkań, czyli 56% więcej niż w 2023 roku i 13% więcej niż w roku 2022.

Wykres przedstawia liczbę mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto w latach 2021 - 2024
Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUSAnalogicznie na początku 2024 roku wygląda sytuacja odnośnie liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia. W 2023 roku wydano pozwolenia na budowę 241 569 mieszkań, czyli 1/5 mniej niż w roku 2022. Natomiast w ciągu trzech miesięcy 2024 roku liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie wyniosła 69 030, co stanowi wzrost o 33% w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku.

Wykres pokazuje na budowę ilu mieszkań wydano pozwolenia w latach 2021 - 2024 w Polsce
Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS
Ponad 35% osób w Polsce mieszka w przeludnionych domostwach. Zobacz wskaźnik przeludnienia gospodarstw domowych w Polsce i w Europie.Image by Freepik


Co o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę


Obserwuj mój profil na Facebooku po więcej ciekawych statystyk

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza