Młodzież NEET w Polsce

Młodzi ludzie bez pracy i bez dalszej nauki

NEET (Not in Education, Employment or Training) odnosi się do młodej osoby, która jest bezrobotna, nie uczy się, ani nie szkoli zawodowo. Określenie młodzież NEET powstało w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 90 i rozpowszechniło się w innych krajach. 

Wskaźnik NEET w Polsce 

W 2020 roku w Polsce wskaźnik NEET, czyli odsetek osób bezrobotnych i nie kształcących się wśród osób w wieku od 20 do 34 lat wyniósł 16,7% i prawie o punkt procentowy był niższy od średniego poziomu wskaźnika NEET w Unii Europejskiej. Należy zauważyć, że w 2013 roku co piąty młody Polak nie pracował i nie kontynuował nauki, a od 2014 roku odsetek młodzieży NEET w Polsce spada (wyjątkiem jest 2020 rok, w którym wartość wskaźnika nieznacznie wzrosła w porównaniu do 2019 roku) i w każdym roku jest niższy niż wskaźnik dla Unii Europejskiej.


Wskaźnik NEET w Polsce i w EuropieOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


W Polsce w 2020 roku odsetek młodych mężczyzn, którzy zakończyli naukę i nie podjęli zatrudnienia był ponad dwukrotnie niższy niż kobiet. W porównaniu do roku 2013 zmniejszył się aż o 38%. W ubiegłym roku co czwarta kobieta w wieku od 20 do 34 lat nie kształciła się i nie pracowała.


Ile młodych mężczyzn w Polsce nie pracuje. Ile młodych kobiet w Polsce nie pracuje. Młodzież NEET w PolsceOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia NEET:

W literaturze istnieje ogólna zgoda odnośnie zakresu czynników społecznych, ekonomicznych i osobistych, które zwiększają szanse na to, że dana osoba stanie się NEET. Wyniki badań ankietowych pokazują, że następujące czynniki mają wpływ na prawdopodobieństwo zostania NEET:

  • stopień niepełnosprawności zwiększa o 40% prawdopodobieństwo zostania NEET;
  • młodzi ludzie ze środowisk imigracyjnych są o 70% bardziej podatni na bycie NEET;
  • prawdopodobieństwo zostania NEET jest trzykrotnie wyższe dla osób z niskim poziomem wykształcenia w porównaniu do osób z wykształceniem wyższym;
  • miejsce zamieszkania z dala od większych miast zwiększa prawdopodobieństwo stania się NEET o 50%;
  • młodzi ludzie z gospodarstw domowych o niskich dochodach częściej stają się NEET niż osoby z gospodarstw domowych o średnich dochodach;
  • w przypadku osób, których rodzice doświadczyli bezrobocia, prawdopodobieństwo zostania NEET zwiększa się o 17%;
  • dla osób, których rodzice mają niski poziom wykształcenia prawdopodobieństwo zostania NEET podwaja się;
  • młodzi ludzie, których rodzice rozwiedli się, są w 30% bardziej narażeni, że zostaną NEET.


Share:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dane statystyczne o Polsce i Polakach przedstawione na tle innych krajów.

Cześć, jestem Damian!

Cześć, jestem Damian!
Od 2012 roku "pracuję z liczbami". Na blogu CiekaweStatystyki.pl za pomocą liczb i wykresów obrazuję otaczający nas świat, zachodzące w nim zmiany na przestrzeni lat i trendy w różnych obszarach, np. demografii, ekonomii, edukacji, ochrony zdrowia, handlu i innych. Poprzez analizę danych chciałbym pomóc Wam w odkryciu nowych spostrzeżeń i w spojrzeniu na różne tematy z nowego punktu widzenia.

Polecany post

Produkcja piwa w Europie. Ile piwa produkuje się w Polsce?

Jednym z najstarszych napojów wyprodukowanych przez ludzi jest piwo. Pierwsze potwierdzone chemicznie piwo jęczmienne pochodzi z Iranu 5 tys...

Popularne posty

Archiwum

Szukaj

Obserwuj mnie

Napisz do mnie

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *