Reklama

NEET w Polsce. Ile młodych osób nie uczy się i nie pracuje?

Młodzi ludzie bez pracy i nie uczący sięNEET (Not in Education, Employment or Training) odnosi się do młodej osoby, która jest bezrobotna, nie uczy się, ani nie szkoli zawodowo. Określenie młodzież NEET powstało w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 90 i rozpowszechniło się w innych krajach. Wskaźnik NEET jest jednym z kluczowych wskaźników używanych do oceny sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Ile młodych osób w Polsce należy do NEET, czyli nie uczy się, ani nie pracuje?


NEET

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, młodzi ludzie spotykają się z różnorodnymi wyzwaniami, które wpływają na ich edukację, karierę i ogólny rozwój. Jednym z istotnych zagadnień, które zdobywa coraz większą uwagę, jest zjawisko NEET. Określenie to odnosi się do grupy młodych ludzi, którzy są "bezrobotni, nie uczą się, ani nie szkolą".

Termin NEET został wprowadzony w celu opisania młodych osób, które nie uczęszczają do szkoły lub uczelni, nie pracują i nie uczestniczą w żadnym rodzaju szkoleń czy praktyk. To zjawisko stanowi wyzwanie nie tylko dla samych młodych ludzi, ale również dla społeczeństwa jako całości. W miarę jak technologia i rynek pracy się rozwijają, konieczne jest dostosowanie systemów edukacji i wsparcia młodych ludzi w celu zapewnienia im odpowiednich umiejętności i narzędzi do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie.


Wskaźnik NEET w Polsce 

Współczesne społeczeństwa stoją w obliczu różnorodnych wyzwań, a jednym z nich jest zjawisko NEET, które ma istotny wpływ na młode pokolenia w Polsce i Europie.

W 2022 roku w Polsce wskaźnik NEET, czyli odsetek osób bezrobotnych i nie kształcących się wśród młodych osób w wieku od 20 do 34 lat wyniósł 13,9% i był niższy o ponad punkt procentowy od średniego poziomu wskaźnika NEET w Unii Europejskiej.

Należy zauważyć, że w 2013 roku co piąty młody Polak nie pracował i nie kontynuował nauki, a od 2014 roku odsetek NEET w Polsce systematycznie spada (poza 2020 rokiem) i w każdym roku jest niższy niż wskaźnik dla Unii Europejskiej.Osoby NEET w Polsce i w Europie
Wskaźnik NEET w Polsce i w Unii Europejskiej;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.W Polsce w 2022 roku odsetek młodych mężczyzn, którzy zakończyli naukę i nie podjęli zatrudnienia był ponad dwukrotnie niższy niż kobiet. Nie kształciła się i nie pracowała prawie co piąta młoda kobieta w wieku od 20 do 34 lat.Ilu młodych mężczyzn i ile kobiet w Polsce nie pracuje i się nie uczy
Młode osoby NEET w Polsce;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.Wykres przedstawia młode osoby NEET w Polsce i w Unii Europejskiej w podziale na płeć
Wskaźnik NEET w podziale na płeć;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.


Wskaźnik NEET w Europie

Jak kształtuje się wskaźnik NEET w Europie? W 2022 roku najwyższy odsetek młodych osób, którzy nie kształcili się, ani nie pracowali odnotowano na południu Europy: w Turcji (38,1%), Czarnogórze (34%) i Macedonii (32,2%).

Wskaźnik NEET był wysoki również w pozostałych południowoeuropejskich krajach, jak Włochy i Grecja.

Natomiast najniższy odsetek młodych osób bez pracy i nauki wystąpił w Holandii (6,5%), Szwecji (6,8%) i Islandii (7,1%).


Wykres przedstawia osoby NEET w Europie
Wskaźnik NEET w Europie;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat.Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia NEET

Istnieje ogólna zgoda odnośnie zakresu czynników społecznych, ekonomicznych i osobistych, które zwiększają szanse na to, że dana osoba stanie się NEET. Wyniki badań ankietowych pokazują, że następujące czynniki mają wpływ na prawdopodobieństwo zostania NEET:

 • stopień niepełnosprawności zwiększa o 40% prawdopodobieństwo zostania NEET;
 • młodzi ludzie ze środowisk imigracyjnych są o 70% bardziej podatni na bycie NEET;
 • prawdopodobieństwo zostania NEET jest trzykrotnie wyższe dla osób z niskim poziomem wykształcenia w porównaniu do osób z wykształceniem wyższym;
 • miejsce zamieszkania z dala od większych miast zwiększa prawdopodobieństwo stania się NEET o 50%;
 • młodzi ludzie z gospodarstw domowych o niskich dochodach częściej stają się NEET niż osoby z gospodarstw domowych o średnich dochodach;
 • w przypadku osób, których rodzice doświadczyli bezrobocia, prawdopodobieństwo zostania NEET zwiększa się o 17%;
 • dla osób, których rodzice mają niski poziom wykształcenia prawdopodobieństwo zostania NEET podwaja się;
 • młodzi ludzie, których rodzice rozwiedli się, są w 30% bardziej narażeni, że zostaną NEET.

Brak uczestnictwa młodych ludzi w edukacji i rynku pracy może prowadzić do licznych negatywnych skutków. Nie tylko zwiększa to ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego, ale także wpływa na rozwój gospodarczy i społeczny. Społeczeństwa, w których istnieje duży odsetek grupy NEET, mogą zmierzać w kierunku mniejszej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Zjawisko NEET stanowi wyzwanie o globalnym wymiarze, które wymaga kompleksowego podejścia ze strony społeczeństwa, edukacji i rządu. Otwarte dyskusje, podejmowanie skutecznych działań oraz inwestowanie w edukację, wsparcie psychologiczne i szkolenia zawodowe to kluczowe kroki, które mogą przyczynić się do ograniczenia liczby osób NEET oraz stworzenia bardziej zrównoważonego i dynamicznego społeczeństwa, gotowego na wyzwania przyszłości.Image by Freepik

Co o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę

2 Komentarze

 1. Uprzejma prośba o źródło informacji na temat zwiększonego ryzyka trafienia do grupy NEET, ostatnia część artykułu - Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia NEET

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam, informacje pochodzą z raportu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) zatytułowanego "Exploring the diversity of NEETs". Pozdrawiam!

   Usuń
Nowsza Starsza