Reklama

Oczekiwana długość życia. Ile lat będą żyć Polacy?

Ile lat będą żyć Polacy?

Oczekiwana długość życia jest jednym z kluczowych wskaźników jakości życia w danym kraju. Obejmuje ona średnią liczbę lat, jakie może przeżyć noworodek na podstawie aktualnych wskaźników umieralności osób w każdym wieku. Na ten wskaźnik wpływają czynniki genetyczne, środowiskowe i społeczne. Ostatnie dostępne dane na ten temat pozwalają na porównanie oczekiwanej długości życia w Polsce z innymi krajami europejskimi. Jak wypadamy na tle innych narodów?

  • Oczekiwana długość życia w Polsce wynosi 79,6 lat dla kobiet oraz 71,6 lat w przypadku mężczyzn.
  • Jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie.
  • Liechtenstein to kraj z najwyższą oczekiwaną długością życia w Europie.
  • Najkrócej w Europie żyją mieszkańcy Bułgarii.


Oczekiwana długość życia w Polsce

Oczekiwana długość życia to ważny wskaźnik rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Pokazuje, ile lat średnio może przeżyć osoba urodzona w danym roku, biorąc pod uwagę aktualne warunki życia i śmiertelności.

Według danych Eurostat w 2021 roku oczekiwana długość życia w Polsce wyniosła 75,5 lat (średni wynik bez zróżnicowania ze względu na płeć). Oznacza to, że osoby urodzone w tamtym roku mają szansę przeżyć średnio 75,5 lat. Jest to wartość aż o 7,7 lat niższa niż średnia dla Unii Europejskiej, która wynosi 83,2 lat. Polacy żyją krócej niż mieszkańcy większości krajów Europy Zachodniej i Południowej.

W Polsce oczekiwana długość życia mężczyzn wynosi 71,6 lat, a kobiet 79,6 lat. Oznacza to, że Polki żyją o 8 lat dłużej niż Polacy. Jest to jedno z największych rozwarstwień pod względem płci w Europie.

Wykres prezentuje oczekiwaną długość życia w Polsce w podziale na płeć
Oczekiwana długość życia w Polsce;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat

Średnia długość życia noworodka w Polsce wzrosła o 1,6 roku w latach 2010 – 2019. Jednak ten stopniowy wzrost średniej długości życia zakończył się nagle w 2020 roku wraz z wybuchem pandemii COVID-19. Oczekiwana długość życia w Polsce spadła między 2019 a 2021 rokiem z 78 do 75,5 lat.

Gdzie w Polsce żyje się najdłużej?

W Polsce, jak w wielu innych krajach, istnieją znaczące różnice w oczekiwanej długości życia w zależności od regionu. Województwo małopolskie wyróżnia się najwyższą oczekiwaną długością życia w Polsce, wynoszącą 77,1 lat. Kolejne miejsca zajmują województwa: podkarpackie (76,4 lat) oraz pomorskie (76,3 lat). 

Na przeciwnym końcu skali znajdują się województwa: mazowieckie (74,4 lat) i lubuskie (74,5 lat), które charakteryzują się najniższą oczekiwaną długością życia w Polsce.

Mapa przedstawia oczekiwaną długość życia w Polsce w podziale na wójewództwa
Oczekiwana długość życia wg województw;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat


Oczekiwana długość życia w Europie

Najwyższą oczekiwaną długość życia w Europie odnotowano w Liechtensteinie (84,4). Na czele listy znajdują się również kraje Europy Zachodniej oraz kraje skandynawskie, co może być częściowo związane z ich wysokim standardem opieki zdrowotnej i dobrymi warunkami socjalnymi.

W 2021 roku oczekiwana długość życia noworodka płci żeńskiej w Unii Europejskiej wyniosła 83,2 lata, czyli o 5,7 lat więcej niż noworodka płci męskiej (77,5 lat). Dane pokazują, że średnia długość życia kobiet jest wyższa niż mężczyzn we wszystkich krajach europejskich.


Wykres pokazuje oczekiwaną długość życia w krajach europejskich
Oczekiwana długość życia w Europie;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat


Wpływ czynników na oczekiwaną długość życia

Oczekiwana długość życia jest wynikiem wielu czynników, w tym opieki zdrowotnej, warunków socjalnych, stylu życia i dziedzicznych cech. W krajach o wyższych dochodach i lepszych systemach opieki zdrowotnej, ludzie mają zwykle dłuższe życie. Również zdrowy tryb życia, ograniczenie palenia i nadmiernego spożycia alkoholu oraz regularna aktywność fizyczna przyczyniają się do wydłużenia oczekiwanej długości życia. Edukacja publiczna i programy profilaktyczne mogą odegrać kluczową rolę w poprawie tych nawyków i promowaniu zdrowszego stylu życia.

Ważne jest, aby pamiętać, że oczekiwana długość życia to tylko wskaźnik statystyczny. O tym, jak długo ktoś będzie żył, decyduje wiele czynników, w tym indywidualne predyspozycje genetyczne i styl życia.


Sprawdź ile wynosi mediana wieku w Polsce i jak szybko starzeje się społeczeństwo w naszym kraju.Image by Freepik

Co o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę


Obserwuj mój profil na Facebooku po więcej ciekawych statystyk

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza