Reklama

Zgony niemowląt w Polsce i na świecie. Gdzie umiera najwięcej niemowląt?

Gdzie umiera najwięcej niemowląt

Każda śmierć dziecka jest tragedią, zwłaszcza gdy dochodzi do niej w pierwszych miesiącach życia. Śmierć niemowląt to tragiczny i niezmiernie bolesny aspekt rzeczywistości, który dotyka rodziny na całym świecie. Wskaźnik zgonów niemowląt na tysiąc urodzeń żywych jest istotnym narzędziem oceny efektywności systemów opieki zdrowotnej i jakości życia. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, śledzenie wskaźnika zgonów niemowląt stanowi kluczowy aspekt monitorowania i oceny opieki zdrowotnej oraz warunków życia dzieci w pierwszym roku życia.

 • Wskaźnik zgonów niemowląt to liczba zgonów dzieci w ciągu pierwszego roku życia na 1000 urodzeń żywych w danym okresie.
 • Jest to jeden z najważniejszych wskaźników zdrowia publicznego, ponieważ pokazuje, jak dobrze system opieki zdrowotnej radzi sobie z ochroną zdrowia najmłodszych dzieci.
 • W Polsce wskaźnik zgonów niemowląt stale spadał od lat 40. XX wieku. W 1946 roku wynosił on 119,8, a w 2022 roku spadł do 3,8.
 • Oznacza to, że w ostatnich 76 latach liczba zgonów niemowląt w Polsce zmniejszyła się o prawie 97%.
 • W Polsce wskaźnik zgonów niemowląt w ostatnich latach uległ poprawie, jednak nadal jest on wyższy niż w większości krajów Europy.
 • W 2021 w Polsce roku wskaźnik ten wyniósł 3,9, podczas gdy w Unii Europejskiej średnia wynosiła 3,2.


Wskaźnik zgonów niemowląt w Polsce

W Polsce odnotowano znaczące zmiany wskaźnika zgonów niemowląt na przestrzeni lat. Analiza danych od roku 1946 do 2022 ukazuje ewolucję sytuacji i podejmowane przez społeczeństwo działania w celu poprawy opieki nad najmłodszymi członkami społeczeństwa.

Wykres przedstawia ilość zgonów niemowląt w Polsce na 1000 urodzeń żywych
Wskaźnik zgonów niemowląt w Polsce na przestrzeni lat;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS
Roczne wskaźniki zgonów niemowląt, wyrażone na 1000 urodzeń żywych, rysują obraz zmieniającej się rzeczywistości. W okresie powojennym, w latach 40. i 50., Polska zmagała się z wysokim wskaźnikiem zgonów niemowląt, osiągając najwyższe wartości w latach 1946 - 1951. W tym czasie wskaźnik przekraczał 100, co oznaczało, że ponad 10% urodzeń kończyło się zgonem niemowlęcia w ciągu pierwszego roku życia.

Od lat 60. obserwujemy stały spadek wskaźnika zgonów niemowląt. Wprowadzane reformy, rozwój opieki zdrowotnej i edukacja społeczeństwa przyczyniły się do poprawy warunków życia niemowląt. W latach 60. i 70. wskaźnik spadł poniżej 50, a następnie kontynuował trend opadający w kolejnych dekadach.

Najbardziej znaczącą zmianą było obserwowane w latach 90. i na początku XXI wieku gwałtowne obniżenie wskaźnika zgonów niemowląt do jednocyfrowych wartości. Ten pozytywny trend jest związany z wieloma czynnikami, w tym z rozwojem medycyny, poprawą warunków życia, a także z rosnącą świadomością rodziców na temat zdrowia dziecka. W tym okresie Polska dokonała wielu zmian strukturalnych, zarówno społecznych, jak i ekonomicznych, co miało wpływ na poprawę opieki zdrowotnej dla matek i niemowląt.

W ostatnich latach, od 2015 roku, Polska utrzymuje stosunkowo niski wskaźnik zgonów niemowląt, oscylujący w granicach 3,6 - 4,0. To rezultat działań podejmowanych przez rząd, organizacje społeczne oraz samych rodziców, którzy coraz bardziej zdają sobie sprawę z roli opieki prenatalnej i świadomego rodzicielstwa.


Niewielki wzrost wskaźnika zgonów niemowląt w Polsce

W 2021 roku wskaźnik zgonów niemowląt w Polsce wzrósł do 3,9. Był to pierwszy wzrost po kilkudziesięciu latach spadków. Wzrost ten był prawdopodobnie spowodowany przez pandemię COVID-19, która doprowadziła do opóźnień i ograniczeń w udzielaniu opieki medycznej. W Polsce obserwuje się również starzenie się społeczeństwa, co może prowadzić do wzrostu liczby urodzeń u kobiet w starszym wieku. Kobiety te są bardziej narażone na komplikacje w ciąży i porodzie, które mogą zwiększać ryzyko zgonu noworodka.


Zgony niemowląt w Polsce wg województw

Oprócz ogólnego wskaźnika zgonów niemowląt w Polsce, warto przyjrzeć się wskaźnikowi w podziale na województwa. W 2022 roku najwyższy wskaźnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych odnotowano w województwie Kujawsko-Pomorskim (5,0). Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: Śląskie (4,8), Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie (po 4,6). Najniższy wskaźnik zgonów niemowląt odnotowano w województwie Opolskim (2,4) oraz Małopolskim (2,8).

Mapa prezentuje wskaźnik zgonów niemowląt w Polsce w podziale na województwa
Wskaźnik zgonów niemowląt w 2022 roku wg województw;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS


Zgony niemowląt w Europie i na świecie

Według danych Eurostat z 2021 roku kraje Europy Północnej, takie jak Norwegia (1,9), Szwecja (1,8) i Finlandia (1,8), prezentują najniższe wskaźniki zgonów niemowląt wśród analizowanych państw. To zjawisko często wiąże się z rozwiniętymi systemami opieki zdrowotnej, równym dostępem do edukacji prenatalnej, a także wysokim standardem życia.

Polska (3,9) plasuje się na średnim poziomie w porównaniu do innych państw europejskich. Warto zauważyć, że Polska osiągnęła istotne postępy w poprawie wskaźników zgonów niemowląt w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci. Jednakże, aby zbliżyć się do najbardziej rozwiniętych krajów, istnieje nadal miejsce na doskonalenie systemu opieki zdrowotnej, edukacji rodziców oraz wsparcia społecznego.

Wykres pokazuje wskaźnik zgonów niemowląt w Polsce i w Europie
Wskaźnik zgonów niemowląt w Europie;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat


Badanie wskaźników zgonów niemowląt w kontekście innych państw Europy dostarcza cennych informacji na temat osiągnięć Polski oraz obszarów wymagających dalszej uwagi. Dążenie do zbliżenia się do najlepszych praktyk, kontynuacja inwestycji w opiekę zdrowotną i edukację społeczeństwa pozostają kluczowymi elementami, aby Polska mogła utrzymać pozytywny trend i poprawić jakość życia najmłodszych obywateli.


Wskaźnik zgonów niemowląt na świecie

Na podstawie danych UNICEF z 2021 roku najwyższe wartości wskaźnika zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych na świecie odnotowano w krajach afrykańskich:

 • Sierra Leone - 78,3
 • Republika Środkowoafrykańska - 75,4
 • Somalia - 71,1
 • Nigeria - 70,6
 • Czad - 66
 • Gwinea - 63,8
 • Sudan Południowy - 63,8
 • Demokratyczna Republika Kongo - 62,4
 • Mali - 61,6
 • Niger - 59,5
 • Gwinea Równikowa - 57,2
 • Lesotho - 57
 • Liberia - 56,7
 • Wybrzeże Kości Słoniowej - 55,9

Natomiast najniższy wskaźnik zgonów niemowląt na świecie występuje w:

 • Monako - 1,0
 • San Marino - 1,5
 • Estonia - 1,6
 • Japonia - 1,7
 • Singapur - 1,7
 • Finlandia - 1,8
 • Norwegia - 1,8
 • Słowenia - 1,8
 • Czarnogóra - 1,9
 • Szwecja - 2,0
 • Białoruś - 2,1
 • Islandia - 2,1
 • Czechy - 2,2
 • Włochy - 2,2
 • Luksemburg - 2,2


Image by pvproductions on Freepik


Co o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza