Budownictwo mieszkaniowe w Polsce

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce

Walentynki na Ceneo.pl

Ile mieszkań buduje się w Polsce

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce wciąż się rozwija. Przez ostatnie 6 lat co roku oddawano do użytkowania coraz więcej mieszkań. W pierwszym półroczu 2021 roku przekazano 105 425 mieszkań, co jest rekordowym wynikiem dla pierwszych sześciu miesięcy. W całym 2020 roku oddano ich 220 831, czyli 6,5% więcej niż w roku 2019 i aż 63% więcej niż 10 lat wcześniej. W tym roku przewiduję, że do użytkowania zostanie oddanych ok 230 tys. mieszkań. 


Liczba mieszkań wybudowanych w Polsce. Ile mieszkań buduje się w Polsce. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce.Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.

W 2005 roku mieszkania wybudowane w celu wynajmu lub sprzedaży stanowiły tylko 1/3 wszystkich mieszkań przekazanych do użytkowania. Dziesięć lat później ich udział w ogółu mieszkań wynosił już 50,4%, a w poprzednim roku aż 64,6%

Ilość mieszkań wybudowanych w Polsce na sprzedaż, na wynajem i na własne potrzeby. Ile mieszkań oddaje się w Polsce
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.


Budownictwo mieszkaniowe szybciej rozwija się na terenach miejskich. W każdym roku dużo więcej mieszkań oddawanych do użytkowania jest w miastach. W ostatnich trzech latach nawet dwukrotnie więcej niż na wsi.

Ile mieszkań buduje się w mieście, a ile na wsi w Polsce
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.


Przeciętna powierzchnia użytkowa nowych mieszkań z roku na rok maleje, zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat średnia powierzchnia użytkowa mieszkań zmniejszyła się o ok. 20% w mieście i o ok. 9% na wsi.

Przeciętna wielkość mieszkań budowanych w Polsce. Jak duże mieszkania buduje się w PolsceOpracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.

Coroczny spadek przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkań dotyczy również mieszkań budowanych na własne potrzeby oraz tych przeznaczonych na wynajem lub sprzedaż. Jedynie średnia powierzchnia użytkowa mieszkań komunalnych nie zmniejszyła się na przestrzeni lat.

Przeciętna powierzchnia mieszkania w Polsce. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce.
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.


Największą przeciętną powierzchnią użytkową wśród mieszkań oddanych w 2020 roku charakteryzowały się mieszkania zakładowe. Mieszkania budowane na własne potrzeby miały średnio prawie 144 metry powierzchni użytkowej, a te przeznaczone na sprzedaż lub wynajem były ponad dwukrotnie mniejsze. Najmniejsze okazały się mieszkania komunalne.

Przeciętna wielkość mieszkań w Polsce. Jak duże są mieszkania w Polsce.
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.


W ubiegłym roku w obszarze miejskim oddano do użytkowania prawie dwa razy więcej mieszkań w przeliczeniu na tysiąc osób niż w roku 2011. W porównaniu dla terenów wiejskich wskaźnik ten wzrósł jedynie o 38%.

Ile mieszkań buduje się na 1000 osób. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce.Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.


W 2020 roku co piąte mieszkanie było przekazane do użytkowania w Województwie Mazowieckim. Najmniej mieszkań oddano w Województwie Opolskim.

Nowe mieszkania w Polsce w podziale na województwa. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w 2020 roku.
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.


Tylko cztery województwa miały ujemną dynamikę oddanych do użytkowania mieszkań w 2020 roku w stosunku do roku 2019. Są to województwa:

  • Dolnośląskie
  • Wielkopolskie
  • Małopolskie
  • Opolskie
Największą dynamikę odnotowano w województwie Śląskim oraz Lubuskim.

Dynamika nowych mieszkań w Polsce w podziale na województwa
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.

W roku 2020 najwięcej mieszkań oddanych do użytkowania w miastach stanowiły mieszkania wybudowane w celu wynajmu lub sprzedaży, a na wsiach wybudowane na własne potrzeby. 

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce. Mieszkania oddane w 2020 roku.Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.


Izba w znaczeniu raportu o budownictwie mieszkaniowym jest:

"pomieszczeniem w mieszkaniu, oddzielonym od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni nie mniejszej niż 4 m2, z bezpośrednim oświetleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku. Do izb zalicza się pokoje, ale również kuchnie spełniające powyższe kryteria. Nie uznaje się za izby (bez względu na wielkość powierzchni i sposób oświetlenia) przedpokojów, holi, łazienek, ubikacji, spiżarni, werand, ganków, schowków itp."

Wśród mieszkań oddanych do użytkowania w 2020 roku przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem najwięcej było mieszkań 3-4 izbowych, a następnie 1-2 izbowych. W tych wybudowanych na własne potrzeby większość stanowiły mieszkania 5-6 izbowe. 

Ilu pokojowe są nowe mieszkania w Polsce
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.


Przeciętna liczba pokoi w nowych mieszkaniach w Polsce
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.


Największa liczba mieszkań oddanych do użytkowania w ubiegłym roku w nowych budynkach to mieszkania w budynkach wielorodzinnych wybudowanych w mieście (ponad połowa wszystkich mieszkań). W obszarze wiejskim zdecydowaną większość stanowiły mieszkania w budynkach jednorodzinnych.

Mieszkania oddane do użytkowania tylko w nowych budynkach
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.


W miastach przeważały mieszkania wybudowane na sprzedaż lub wynajem, a na wsiach - na własne potrzeby.

Mieszkania oddane do użytkowania tylko w nowych budynkach w podziale na przeznaczenie
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.

Najwięcej mieszkań w budynkach wielorodzinnych wybudowano w celu sprzedaży lub wynajmu. W przypadku budynków jednorodzinnych większość mieszkań oddanych w 2020 roku to mieszkania budowane na własny użytek.

Mieszkania oddane do użytkowania tylko w nowych budynkach
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.


Budynki dwukondygnacyjne dominowały wśród nowych budynków jednorodzinnych przekazanych do użytkowania w 2020 roku.

Ilość pięter w nowych budynkach jednorodzinnych
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.


W przypadku nowych budynków wielorodzinnych najwięcej było budynków czterokondygnacyjnych.

Ilość pięter w nowych budynkach wielorodzinnych, blokach
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.


Przeciętny czas trwania budowy budynku jednorodzinnego oddanego do użytkowania w 2020 roku był dwa razy dłuższy niż budynku wielorodzinnego i wyniósł prawie 47 miesięcy.

Czas trwania budowy w Polsce. Jak długo buduje się mieszkania.
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS.


Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?
Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza